De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inzicht in de interne doelgroepen / Een stevige basis voor een geslaagde implementatie van de Omgevingswet

Een onderzoek naar de communicatiebehoefte in een veranderende organisatie ten gevolge van de invoering van de Omgevingswet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inzicht in de interne doelgroepen / Een stevige basis voor een geslaagde implementatie van de Omgevingswet

Een onderzoek naar de communicatiebehoefte in een veranderende organisatie ten gevolge van de invoering van de Omgevingswet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: Wat zijn de communicatiebehoeften en de belangen van interne doelgroepen in het veranderingstraject naar aanleiding van de implementatie van de Omgevingswet en hoe is de veranderbereidheid van de verschillende doelgroepen? Deze hoofdvraag valt uiteen in een vijftal deelvragen. Door middel van deskresearch, kwalitatieve interviews en een enquête die verspreid is onder alle medewerkers worden de deelvragen en daarmee ook de hoofdvraag beantwoordt. Het onderzoek wijst uit dat een traditionele indeling van de doelgroepen op dit moment het beste is om aan te houden.

OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingCommunicatie
AfstudeerorganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk