De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dyadische coping bij chronische pijn in de revalidatie

Hoe coping van het echtpaar van invloed is op de balans van geven en ontvangen

Open access

Rechten:

Dyadische coping bij chronische pijn in de revalidatie

Hoe coping van het echtpaar van invloed is op de balans van geven en ontvangen

Open access

Rechten:

Samenvatting

Chronische pijnklachten hebben een grote invloed op de relatie van echtparen die een revalidatiebehandeling ondergaan vanwege deze klachten bij één van hen. Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de invloed van dyadische coping op de faire balans van geven en ontvangen tussen beide partners. Semigestructureerde interviews werden afgenomen bij zeven echtparen en dertien maatschappelijk werkers van revalidatiecentra, en geanalyseerd met behulp van open en axiale codering met behulp van Atlas-ti. De resultaten van de interviews met de echtparen tonen aan dat verminderde gelijkwaardigheid, moeizame communicatie en belemmerde intimiteit in de relatie veelvoorkomende gevolgen zijn van chronische pijn. Hoewel meer dan de helft van de paren de relatie als goed bestempelt, ervaart meer dan de helft verminderde gelijkwaardigheid, wat resulteert in verminderde emotionele steun bij beiden. Het delen van gevoelens over de pijn wordt als moeilijk ervaren, terwijl het geven van praktische steun makkelijker gaat. Echter, op de lange termijn kan het niet delen van gevoelens het inleven in elkaar bemoeilijken. Uit de resultaten met de maatschappelijk werkers komen twee uitersten van interactiepatronen bij echtparen naar voren, één waarbij er veel zorg is voor de patiënt en een ander waarbij er afstand ontstaat tussen de echtgenoten. Hoewel de maatschappelijk werkers gericht zijn op het versterken van communicatie, is het onduidelijk of er specifieke inzet is voor een rechtvaardige balans tussen partners en het bevorderen van coping bij beide partners, omdat de focus voornamelijk ligt op het functioneren van de patiënt en de partner vooral als ondersteuner in het revalidatieproces wordt gezien.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
Master Contextuele Benadering in de Hulpverlening
Datum2023-08-02
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk