De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zingeving bij het Leger des Heils

Een handreiking voor werknemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zingeving bij het Leger des Heils

Een handreiking voor werknemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zingeving bij het Leger des Heils. Een handreiking voor werknemers.
In de maatschappelijk centra van het Leger des Heils in Rotterdam (MCR) wordt gewerkt met “Clever”, het systeem waarin begeleiders hun zorgplannen voor cliënten bijhouden. “Zingeving” is een van de indicatoren in dit systeem. Dit systeem wordt vernieuwd. Zingeving gaat in het nieuwe “Clever” meer nadruk krijgen. Hoe kan zingeving in de praktijk meer concreet gemaakt worden? De probleemstelling van dit onderzoek luidt: “Op welke wijze kunnen begeleiders van bewoners binnen het Maatschappelijk Centrum Rotterdam (MCR) de doelstelling met betrekking tot de klantindicator ‘zingeving’ concreet en optimaal vormgeven, passend binnen de zorgvisie van MCR en de mogelijkheden van de werknemers en de bewoners?”
In dit onderzoek is gekozen om eerst zingeving vanuit de literatuur te bestuderen. Daarna zijn er over de hele breedte van het Leger des Heils interviews gehouden. Tenslotte zijn er een tweetal praktijkvoorbeelden bezocht: de cursus “zin in hulpverlening” bij het Leger des Heils in Dordrecht en het “Drugspastoraat” in Amsterdam.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat zingeving bij het Leger des Heils zeer breed ingevuld blijkt te worden. Het gaat om de vraag wat echt belangrijk is in het leven van de cliënt. Zingeving is niet iets dat apart aangeboden moet worden, maar dat door alle activiteiten heen verweven zit. Zingeving is belangrijk, omdat het juist vaak zingevingsvragen zijn die ten grondslag liggen aan de problematiek van cliënten van het Leger des Heils.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
AfdelingAcademie Theologie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk