De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Creativiteit is geen “misschien”, maar een feit!

De invloed van dramaonderwijs binnen het totale onderwijs, op de creatieve (denk)ontwikkeling van kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Creativiteit is geen “misschien”, maar een feit!

De invloed van dramaonderwijs binnen het totale onderwijs, op de creatieve (denk)ontwikkeling van kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Creativiteit en kinderen: zijn kinderen van nature creatief? Op welke manier kunnen we de creativiteit van kinderen bevorderen? Is creativiteit belangrijk voor een kind? En hoe zit dat met de cognitie van een kind? Hoe belangrijk is dat en op welke manier wordt dat gestimuleerd?

Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteed aan de vakken rekenen en taal; er zouden meer uren voor moeten komen binnen het basisonderwijs. Maar is dit wel zo verstandig en welke invloed heeft dit op de brede ontwikkeling van kinderen?

Op bovenstaande vragen krijgt u antwoord in dit afstudeeronderzoek. Mijn afstudeeronderzoek heeft als onderzoeksvraag: In hoeverre kun je drama integreren binnen het (meer) cognitief gerichte onderwijs en welke invloed heeft dit op de creatieve (denk)ontwikkeling van kinderen?

In het theoretische onderzoek kijk ik naar drie speerpunten: dramaonderwijs, creatieve ontwikkeling van kinderen en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Al deze punten worden uitgewerkt met o.a. de theorie volgens Piaget.

Deze theorieën vormen interessante bouwstenen voor het vervolg van dit onderzoek.
Naar aanleiding van de theorie heb ik een vragenlijst gemaakt zodat ik kan kijken welk profiel van het kind sterker is; het creatieve profiel of het cognitieve profiel. In de praktijk ben ik aan de slag gegaan met heel veel verschillende werkvormen die de creatieve (denk)ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Uiteindelijk heb ik een nameting gedaan waaruit blijkt dat bij 75% van de kinderen het creatieve profiel omhoog is gegaan, naar aanleiding van de verschillende werkvormen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk