De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het talentvolle kind! : Over Meervoudige Intelligentie gekoppeld aan het Handelingsgericht werken.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het talentvolle kind! : Over Meervoudige Intelligentie gekoppeld aan het Handelingsgericht werken.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit kleinschalige onderzoek is opgezet vanuit de probleemstelling: “Kan Meervoudige Intelligentie gekoppeld worden aan HGW en heeft deze gekoppelde manier van werken een positief effect op de leerresultaten en ontwikkeling (in motivationele zin voor betrokkenheid) van leerlingen uit groep zeven binnen het rekenonderwijs ten opzichte van de reguliere manier van werken?” Om een gedegen antwoord op deze vraag te kunnen geven, is een theoretisch en praktisch onderzoek uitgevoerd.

In het theoretisch gedeelte is ingezoomd op de MI-theorie en HGW. Beide constructen zijn gericht op het bieden van Passend onderwijs. De MI-theorie, ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar en psycholoog Howard Gardner, pleit voor onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de unieke intelligentieprofielen van leerlingen. Nadat dit unieke profiel van de leerlingen in kaart gebracht is, kan er binnen het onderwijs op drie verschillende manieren op ingespeeld worden: middels matchen, stretchen en vieren. HGW pleit voor doelgericht onderwijs waarbij er ingespeeld wordt op de specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen! Onderwijs moet volgens de Handelingsgerichte principes niet enkel gericht zijn op problemen of zwakke leerlingen, het moet voor iedereen passend zijn! Oók voor de sterkere en gemiddelde leerlingen! Om dit te kunnen bereiken wordt er met doelgerichte groepshandelingsplannen gewerkt, welke elkaar continu, binnen één vakgebied, opvolgen. De cyclus die hierbij gevolgd wordt, de 1-Zorgroute, is hét middel om Passend onderwijs op groepsniveau te realiseren. Uit het theoretisch onderzoek blijkt dat een koppeling tussen beide constructen prima mogelijk is. Het volgen van de stappen van de 1-Zorgroute leidt tot een doelgericht groepshandelingsplan. Daarbinnen worden de unieke intelligentieprofielen van de leerlingen als middel gebruikt om de opgestelde leerdoelen te behalen en de lesstof te laten beklijven. Deze unieke intelligentieprofielen kunnen óók gezien worden als specifieke onderwijsbehoeften en vormen daarmee, samen met andere specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt van HGW.

In dit onderzoek is gekozen om deze koppeling binnen de kaders van het rekenonderwijs te verduidelijken, daarom is in het theoriegedeelte uiteengezet hoe het reguliere rekenonderwijs zich verhoudt tot het gekoppelde rekenonderwijs. Om het praktische gedeelte van dit onderzoek te doen slagen is onderzocht wat de koppeling tussen HGW en de MI-theorie binnen het rekenonderwijs vraagt van de handelingscapaciteit, –kwaliteit en competenties van de leerkracht. Ook is onderzocht of deze gekoppelde werkwijze een positief effect heeft op de ontwikkeling, in motivationele zin voor betrokkenheid, en leerresultaten van de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Datum2010-07-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk