De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik zie jou…

Een onderzoek naar op welke wijze leerkrachten erkenning geven aan leerlingen die een scheiding hebben meegemaakt

Open access

Rechten:

Ik zie jou…

Een onderzoek naar op welke wijze leerkrachten erkenning geven aan leerlingen die een scheiding hebben meegemaakt

Open access

Rechten:

Samenvatting

Kinderen die een scheiding meemaken ervaren verschillende problemen die op school tot uiting kunnen komen. De school fungeert voor deze leerlingen als een veilige haven en leerkrachten kunnen voor hen van waarde zijn. Het geven van erkenning gedefinieerd vanuit de contextuele theorie kan hier een belangrijke rol in spelen De hoofdvraag die wordt beantwoord is: Op welke wijze geven leerkrachten erkenning aan leerlingen die te maken krijgen met een scheiding? Een kwalitatief onderzoek geeft antwoord op deze vraag. Eerst is een literatuurstudie gestart. Daarna zijn negen leerkrachten gevraagd naar hun ervaringen en hoe ze handelen als ze een leerling in de klas hebben die een scheiding meemaakt. Verder zijn zes leerlingen gevraagd naar hun ervaringen en welk handelen van de leerkracht zij het meest hebben gewaardeerd. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat vrijwel alle deelnemende leerkrachten op verschillende manieren erkenning geven aan leerlingen die een scheiding meemaken. De meeste leerkrachten zijn zich hier echter niet van bewust en voelen zich onzeker over hun handelen. Vijf van de deelnemende leerlingen ervaren vooral erkenning als leerkrachten hen tijd en ruimte geven om met lotgenoten te praten. Zeven leerkrachten blijken hier tijd en ruimte voor te maken. Het blijkt uit dit onderzoek dat leerkrachten meer doen dan ze denken. En dat kennis over wat ze doen en op welke wijze ze erkenning kunnen geven, leerkrachten meer zelfvertrouwen kan geven om deze leerlingen op juiste wijze te helpen in de klas.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
Master Contextuele Benadering in de Hulpverlening
Datum2023-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk