De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kun je een klas met een negatief klimaat duurzaam beïnvloeden en veranderen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kun je een klas met een negatief klimaat duurzaam beïnvloeden en veranderen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is opgezet n.a.v. een vraag rondom het tegengaan van pestgedrag in een 1 vmbo-tl klas, ook wel klas 12 genoemd. De doelstelling van mijn onderzoek is een instrument te ontwerpen wat mentoren in een vergelijkbare situatie kunnen inzetten om het negatieve groepsklimaat in hun klas duurzaam te beïnvloeden en te veranderen. Mijn observaties in klas 12 vormen de basis van dit onderzoek. Deze observaties zijn gericht op het in kaart brengen van de interactie tussen de verschillende leerlingen. De observaties laten zien dat klas 12 een klas is met verschillende groepjes. Deze groepjes werken elkaar tegen. Ieder groepje heeft zijn eigen leider. Binnen een groepje hebben de leerlingen steun aan elkaar en komen ze meestal voor elkaar op. Daarnaast hebben een aantal leerlingen geen groepje waar ze bij horen en daardoor niemand die voor hen opkomt. Klas 12 is geen prettige groep te noemen, omdat de klas wordt gedomineerd door de leerlingen met de grootste mond, er een aantal leerlingen niet zichzelf lijken te zijn en sommige leerlingen niet worden opgenomen in de klas.
Met behulp van groep sociologische en psychologische theorieën verklaar ik vanuit de theorie het groepsklimaat in de klas. Ik kijk daarbij o.a. naar de groepsnormen, cohesie, groepsfasen, loyaliteit en pestgedrag in de klas. Ik heb daarna een eigen interventie gedaan in de klas om het negatieve groepsklimaat aan te pakken. De gepleegde interventie evalueer ik op duurzaamheid om af te sluiten met de opbrengsten van mijn onderzoek.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Godsdienst/Levensbeschouwing
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk