De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vermenigvuldiging binnen een bestaande kerkplant : Onderzoek naar voortgaande gemeentestichting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vermenigvuldiging binnen een bestaande kerkplant : Onderzoek naar voortgaande gemeentestichting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens het schrijven van mijn scriptie werd ik
steeds enthousiaster over de missionaire
opdracht die de gemeenten hebben juist in deze
tijd. Dat betekent dat een missionair initiatief
dat gemeentestichting tot resultaat heeft
zichzelf niet heeft opgebruikt als missionair
initiatief. Ook de nieuw ontstane gemeenschap
zal zich ook in dienst moeten stellen van de
‘Missio Dei’ en zichzelf ondergeschikt moeten
maken aan Gods doel met de schepping.
De gemeente is bevoorrecht te worden
opgeroepen om deel te nemen in Gods missie. De
grond voor zowel de gemeente als voor alle werk
van de gemeente ligt in God. Te vaak wordt dit uitgelegd dat evangelisatie slechts een taak is
voor enkelen of een commissie, maar ten diepste
bepaalt dit het karakter van de gemeente. Het is
één van tweeën, of de gemeente is missionair, of
is demissionair.
Vanuit twee millennia kerkgeschiedenis is er een
overzicht te geven van vier concepten van
gemeentestichting. Er is plaats is voor
verschillende soorten gemeenten, elk met hun
eigen identiteit, in onze complexe cultuur. We
kunnen dan ook zeggen dat er niet één
gemeentestichtingsmodel werkbaar is onder alle
omstandigheden en culturen. Er zijn geen
blauwdrukken beschikbaar en ik denk dat deze
ook nooit te maken zijn. Verschillende sociale
achtergronden en culturen vragen om
verschillende manieren van gemeentestichting.
Naast de theorie beschrijf ik drie specifieke
voortgaande gemeentestichtingen. De drie
portretten geven een overzicht van de
geschiedenis, context, inspiratiebronnen, vragen
en keuzemomenten die passeren op weg naar de
vorming van een nieuwe geloofsgemeenschap. Zij
geven voldoende aanleiding voor verdere
theologische en ecclesiologische doordenking.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Datum2011-07-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk