De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bijzonder leren waarderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bijzonder leren waarderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

‘Bijzonder leren waarderen’ gaat zowel over onderwijsvernieuwingen als over het leren waarderen van ‘bijzonder’ christelijk onderwijs. De discussies over onderwijsvernieuwingen worden helder uiteengezet, waarbij alle argumenten worden genoemd van zowel voorstanders van ‘Het Nieuwe Leren’ (HNL) als van ‘Het Oude Leren’ (HOL). Jelle Jolles en Eveline Crone zijn kritisch vanuit hun neurobiologische achtergrond en onderzoek naar de relatie tussen hersenen, brein en leren. Vervolgens worden de wijsgerige en wetenschappelijke achtergronden van HNL en HOL bekeken. Er heeft binnen de wetenschapsfilosofie een paradigmawisseling plaatsgevonden vanuit het logisch-positivisme naar het sociaal-constructivisme. Dit uit zich in verschillende vormen van leren. Filosoof en pedagoog John Dewey is een van de grondleggers van HNL. Ook Human Dynamics en Kolb komen aan de orde, waarbij leren met hart, hoofd en handen centraal staat. Ik zoek naar waarheid binnen het onderwijs. De verschillende vormen van leren en de wetenschappelijke achtergronden beoordeel ik in het licht van een Joods-Christelijke wereldbeschouwing. Wat zegt de Tora of Bijbel over het doel van leren? Wie is God, wie is de mens? Wie is de lerende en wie is de leerkracht? Wat is uiteindelijk het hart van onderwijs en de essentie van leren en leven? Wat maakt een leraar tot een inspirerende docent? Inspirerende leraren zijn te zien in films als ‘pay it forward’ of ‘children full of living’. In mijn praktijkonderzoek heb ik tijdens een projectweek waarden en elementen uit HNL toegepast. Tot slot schets ik vanuit mijn onderzoek een beeld van mijn visie op het ideale onderwijs.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Educatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk