De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ben ik anders dan anderen??!

Zelfbeeld, leerstoornis en kindertekening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ben ik anders dan anderen??!

Zelfbeeld, leerstoornis en kindertekening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zelfbeeld, leerstoornis en kindertekening. De drie onderwerpen die centraal staan in mijn afstudeeronderzoek. Deze drie onderwerpen samen hebben me gebracht tot de volgende probleemstelling en onderzoeksvraag.
Probleemstelling
De kinderen met een leerstoornis. Hoe denken die over zichzelf? Is het zelfbeeld wat ze hebben gelijk aan de kinderen zonder leerstoornis of hebben ze juist een verhoogd risico op een negatief zelfbeeld? Als leerkracht wil men ieder kind op pedagogisch en didactisch gebied zoveel mogelijk ondersteunen. Om dit te kunnen doen, heeft men inzicht nodig in het zelfbeeld van de kinderen in de klas. Het zou wel erg handig zijn als men het zelfbeeld van de kinderen in de klas kan aflezen uit de tekeningen die het maakt. Is dit wel mogelijk?
Onderzoeksvraag
Is er verschil in het zelfbeeld van kinderen met een leerstoornis en kinderen die deze niet hebben?
Plan van aanpak
Als eerst ben ik me gaan verdiepen in de theorie. Vanuit de theorie heb ik mijn praktijkonderzoek vorm kunnen geven. Mijn praktijkonderzoek heb ik uitgevoerd op CNS Zomerland te Stellendam. Mijn onderzoeksgroep bestond uit tien kinderen met een leerstoornis en tien kinderen zonder leerstoornis verspreid over de groepen 4 t/m 8. Deze kinderen heb ik onderzocht met behulp van kindertekeningen en een enquête. Ook heb ik een onderzoek uitgevoerd onder de leerkrachten van CNS Zomerland met behulp van een enquête.
Na het uitvoeren van mijn praktijkonderzoek ben ik de gegevens gaan analyseren en heb ik deze beschreven in het praktijkdeel van mijn afstudeeronderzoek.
Conclusies
Om terug te komen op de probleemstelling en onderzoeksvraag.
Vanuit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om het zelfbeeld van kinderen af te lezen uit kindertekeningen. Dit kan met zekerheid gezegd worden, doordat de analyses van de tekeningen zijn vergeleken met de analyses van het zelfbeeld vanuit de enquête. Bij zeventien kinderen waren deze twee analyses gelijk en bij maar drie analyses weken deze twee van elkaar af. Dit betekent dat het mogelijk is om het zelfbeeld uit kindertekeningen af te lezen.
Verder kan er geconcludeerd worden dat er onder kinderen met een leerstoornis meer negatieve zelfbeelden bestaan dan onder kinderen zonder leerstoornis.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Educatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk