De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Katholiek Hoezo? Vertel!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Katholiek Hoezo? Vertel!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Welke georganiseerde of ‘spontaan’ ontstane activiteiten, ‘landen’ bij de leerlingen, in die zin dat duidelijk is dat zij voortkomen vanuit de katholieke identiteit en de ethische pijler van de school.
Voor de beantwoording van mijn onderzoeksvraag heb ik gekozen voor een tweeledige aanpak: literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek.
Na een verheldering en afbakening van de begrippen ‘identiteit’ en ‘katholiek’, de ‘katholieke identiteit’, historische achtergrond en ontwikkelingen, en enkele visies op katholiek onderwijs, ga ik in op de 75-jarige historie van de school, ontwikkelingen, de huidige visie en missie en enkele activiteiten die worden georganiseerd, om te eindigen met een blik op de toekomst.
Het praktijkonderzoek vond plaats in de vorm van een enquête onder leerlingen uit klas twee en klas vier, bestuur, directie en managementteam, waarvan de gestelde vragen gebaseerd zijn op de informatie uit het literatuuronderzoek. Daarnaast kregen docenten en onderwijsondersteunend personeel de vraag een situatie te beschrijven, waarin zij het gevoel hadden dat de katholieke identiteit van de school (volgens hen) optimaal tot uiting kwam en als zodanig ook landde bij de leerling.
Tenslotte formuleer ik in het laatste hoofdstuk mijn conclusie en kom ik tot enkele aanbevelingen die volgen uit de bestudeerde literatuur en de analyse van de enquête.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Godsdienst/Levensbeschouwing
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk