De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontzag voor het Ontslag : Kwaliteit van zorg met betrekking tot het patiëntenontslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontzag voor het Ontslag : Kwaliteit van zorg met betrekking tot het patiëntenontslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Verpleegkundigen van de afdeling Gynaecologie van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein geven aan problemen te ervaren met betrekking tot het patiëntenontslag. Er is geen duidelijkheid over de inhoud van het ontslag. Daarnaast blijkt ook uit telefoontjes van patiënten naar de poli of afdeling dat voor de ontslagen patiënten niet alles duidelijk is. Uit patiënttevredenheidsonderzoek blijkt ook dat ‘Vertrek en nazorg’ onder de norm scoort.
Bovengenoemde redenen vormen de aanleiding tot het uitvoeren van dit onderzoek. Door middel van dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Hoe kan de kwaliteit van zorg met betrekking tot het patiëntenontslag verbeterd worden?’ Kwaliteit van zorg wordt in dit onderzoek belicht vanuit drie perspectieven: de literatuur, de patiënt en de verpleegkundige. De literatuur is gebruikt als verbreding van de kennis van de onderzoekers, als onderbouwing van het verslag en voor het opstellen van de topiclist. Aan de hand van deze topiclist zijn 51 telefonische interviews gehouden met patiënten. Er is gevraagd naar de ervaring en behoeften van patiënten. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met afdelingsverpleegkundigen waarin ook de behoeften van hen geïnventariseerd zijn.
Uit de resultaten blijkt dat het ontslag een proces is waarin informatievoorziening een grote rol speelt. Wanneer patiënten zich voldoende geïnformeerd voelen, bevordert dit het herstel. Tevens blijkt dat patiënten het belangrijk vinden om naast voldoende informatie persoonlijke aandacht te krijgen. Zowel patiënten als verpleegkundigen hebben behoefte aan structuur binnen het ontslagproces. Om kwaliteit van zorg te blijven leveren is het belangrijk dat verpleegkundigen de zorg evalueren met de patiënt en zo nodig hun zorg hierop aan te passen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2011-07-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk