De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De meerwaarde van een efficiënt zorgtraject – Een onderzoek naar het traject van doorverwijzing van zorgleerlingen op Praktijkschool ‘de Meerwaarde’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De meerwaarde van een efficiënt zorgtraject – Een onderzoek naar het traject van doorverwijzing van zorgleerlingen op Praktijkschool ‘de Meerwaarde’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderwerp: traject van doorverwijzing van leerlingen met uiteenlopende problematiek op Praktijkschool ‘De Meerwaarde’.

Aanleiding: de vraag vanuit de HdS (Hervormde diaconale Stichting) om het doorverwijzen van zorgleerlingen in kaart te brengen middels een beslisboom.

Doel: Bij alle betrokkenen van het ZAT (Zorg- en Adviesteam, bestaand uit teamleider, zorgcoördinator, psycholoog, schoolmaatschappelijk werker, jeugdwijkagent, leerplichtambtenaar en schoolarts) is bekend hoe het traject van doorverwijzing van leerlingen met uiteenlopende problematiek naar de juiste discipline en/of instelling doeltreffend en efficiënt kan verlopen.

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat er een veelheid aan uiteenlopende problematiek speelt bij leerlingen op de Praktijkschool. Zij kunnen hiervoor doorverwezen worden naar verschillende disciplines. Ook kunnen meerdere disciplines tegelijk zich over een probleem buigen. Als het probleem niet binnen de deskundigheid van een van de disciplines ligt, kunnen diverse externe (hulpverlenende) instellingen ingeschakeld worden.

Het hele proces van doorverwijzing begint bij het signaleren van een probleem. Dit gebeurt meestal door de leerkracht. Als het om een leerprobleem gaat, dient de leerkracht dit zelf, in samenwerking met de zorgcoördinator, op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de leerling alsnog aangemeld worden voor het ZAT-overleg. Als het gaat om andere problemen (gedrags- en gezondheidsproblemen) wordt de leerling direct aangemeld voor het ZAT-overleg. Dit hoort te gebeuren middels een aanmeldingsformulier dat door de leerkracht ingevuld wordt.
In het ZAT-overleg wordt een leerling toegewezen aan een van de al eerder genoemde disciplines. Ook kan een leerling uiteindelijk doorverwezen worden naar een externe (hulpverlenende) instelling.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2009-07-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk