De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preken voor dertigers

Een onderzoek naar de vragen en behoeften van dertigers in de Sint Jansgemeente Gouda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Preken voor dertigers

Een onderzoek naar de vragen en behoeften van dertigers in de Sint Jansgemeente Gouda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Welke existentiële vragen en behoeften hebben de kerkelijk meelevende gemeenteleden van de tussengeneratie uit de Sint Jansgemeente Gouda en in hoeverre sluit de prediking hierbij aan? Vanuit het literatuuronderzoek komen aan bod:
- Religieuze ontwikkelingen in de huidige maatschappij;
- De tussengeneratie/dertigers: kenmerken, geloofsontwikkeling, relatie tot de kerk, etc.
- De gereformeerde theologie en -preek
- De preek en haar hoorders

Het praktijkonderzoek bestond uit een kwalitatieve enquête, diepte interviews, prekenanalyses en een vragenlijst voor de predikanten. Uit het praktijk onderzoek is gebleken dat de existentiële vragen van de tussengeneratie cirkelen rondom het dagelijks leven als christen en hoe je je geloofsleven kunnen delen. Een goede balans vinden in het drukke leven, van betekenis zijn, geliefd zijn en vanuit Gods rust leren leven zijn daarbij belangrijke behoeften. Een preek moet vooral stof tot nadenken geven of in beweging brengen en Gods Naam groot maken. De prediking in de Sint Jansgemeente sluit redelijk goed aan op de behoeften van de tussengeneratie.

Aanbevelingen:
- Ken je hoorders, weet wat hun vragen en behoeften zijn. Ga op deze vragen in vanuit de Bijbel en de gereformeerde theologie en geef onderwijs over het leven met God, maak het concreet en breng diepgang.
- Onderwijs hen zowel in het leven als gelovige, als in het ‘bevindelijke leven’ met God. Juist omdat de bevinding in de dagelijkse omgang met God helpt om stand te houden in deze wereld.
- Zorg dat de bevestigende en uitdagende rol van de prediking in balans zijn.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerSint Jansgemeente Gouda
Datum2019-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk