De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preventief werken aan faalangst in de klas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Preventief werken aan faalangst in de klas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Faalangst is een situatiegebonden angst en wordt ingedeeld in cognitieve, sociale en motorische faalangst. Of o.b.v. taakgedrag in actieve en passieve faalangst.
Oorzaken zijn reacties van de omgeving en een gebrek aan zelfvertrouwen, wat veelal een neerwaartse spiraal tot gevolg heeft. Of faalangst een stoornis (nature) of het gevolg van omgevinginvloeden (nurture) is blijft een dilemma, omdat ze elkaar beïnvloeden en aanvullen.
Bij co-morbiditeit met andere leer- en gedragsproblemen kan faalangst primair, een gevolg van andere leer- en gedragsproblemen zijn, maar kan ook parallel lopen. Om faalangst te voorkomen is een positief zelfbeeld de basis, waarbij een goede relatie tussen leerkracht en leerling centraal staat. Kernwoorden daarin zijn acceptatie, respect, duidelijkheid en structuur, stimulans, prikkeling, uitdaging door succeservaring en verantwoordelijkheid geven voor eigen taken.
In zo’n veilig pedagogisch-didactisch leerklimaat wordt het ontstaan van faalangst tot een minimum beperkt.
Bouwstenen zijn de manier van lesgeven en de manier waarop er gecommuniceerd wordt.
Open communicatie over faalangst en het maken van positieve opmerkingen zijn belangrijke voorwaarden, omdat faalangstige kinderen alleen maar aandacht hebben voor negatieve opmerkingen. Lesgeven door op een positieve manier invloed te hebben op de instructie (formuleren doelstelling, afgepaste instructiemomenten en behapbare verwerkingstaken).
Daarom moet er niet alleen gericht zijn op de prestatie, maar meer op het creëren van een veilige pedagogische werkomgeving en het geven van goede didactische werkvormen. De gewenste inzet en uiteindelijk ook een goede prestatie die past bij het niveau van het kind volgt dan vanzelf.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk