De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vakkundig

Een onderzoek naar het effect van de inzet van vakleerkrachten in Denemarken in de leeftijd van 9-10 jaar t.o.v. Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vakkundig

Een onderzoek naar het effect van de inzet van vakleerkrachten in Denemarken in de leeftijd van 9-10 jaar t.o.v. Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar de vraag naar de meerwaarde van vakleerkrachten is weinig onderzoek verricht. Wel blijkt dat er een groot verschil kan bestaan tussen de praktische en de theoretische kennis van een leerkracht. Theoretisch sterke leerkrachten presteren een beetje beter, maar hebben vooral veel meer potentie dan praktisch sterke leerkrachten.

Er kan niet worden aangetoond dat een vakleerkracht beter zou zijn dan een groepsleerkracht. Een groepsleerkracht kan wel veel leren van een vakleerkracht. Daartoe is een vergelijking met het Deense onderwijs gemaakt. Vooral op rekenkundig gebied is dat goed te doen.

Onder vijftig leerlingen van 9-10 jaar is in Denemarken een rekentoets afgenomen. De leerlingen zijn daarbij representatief voor heel Denemarken. Hieruit blijkt dat Deense leerlingen iets hoger scoren dan de Nederlandse. Ook bij het bezoeken van Deense scholen lijkt het zo te zijn dat de inzet van vakleerkrachten een positief effect kan hebben.

Daarom wordt het volgende aanbevolen:
-Dat de overheid en onderwijsonderzoeksinstanties verder onderzoek doen naar de meerwaarde van de vakleerkracht;
-Dat Nederlandse Pabo’s studenten de mogelijkheid bieden in bepaalde vakgebieden zich extra te specialiseren;
-Dat basisscholen met lerarenwisseling gaan experimenteren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Datum2011-12-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk