De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vrouwelijk kerkelijk werkers en gereformeerd: een (on)mogelijke combinatie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vrouwelijk kerkelijk werkers en gereformeerd: een (on)mogelijke combinatie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In ons afstudeeronderzoek staat de vraag centraal: "Wat is de positie van vrouwelijk kerkelijk werkers die na hun opleiding werkzaam zijn in een gemeente binnen de gereformeerde gezindte en hoe staan deze in de spanning tussen roepingsbesef en beroepsuitoefening?" Uit de praktijk komt naar voren dat de vrouwen alle functies vervullen die er binnen het kerkelijk werkveld zijn, behalve het voorgaan in diensten. Over de positie die deze vrouwen innemen in de gemeente wordt positief gedacht door de omstander. Hun aanstelling leverde over het algemeen ook geen problemen op. De onderbouwing van de eigen positie vanuit bijbels theologische lijnen blijkt per vrouw te verschillen. Er zijn vrouwen die de gelijkheid van man en vrouw benadrukken, maar er zijn ook vrouwen die juist het onderscheid benadrukken.
De vrouwen weten zich op diverse manieren geroepen tot het kerkelijk werk. Dat er spanningen in dit werkveld zijn, wordt door alle vrouwen erkend. De belangrijkste spanning wordt gevonden in het onduidelijke profiel. Bij enkele vrouwen zorgt het roepingsbesef ervoor dat ze het lastig vinden om grenzen aan te geven in hun werk en hierdoor meer tijd aan hun werk besteden dan in hun contract staat. Voor andere vrouwen is het roepingsbesef juist de reden om het werk vol te houden of betekent het om de minste te zijn in werksituaties.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk