De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Compassie : aankaartbaar?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Compassie : aankaartbaar?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag is een onderzoek beschreven naar de constructvaliditeit en gebruiksvriendelijkheid van de Compassiekaart. De Compassiekaart is een signaleringsinstrument dat is ontwikkeld om het risico op compassiemoeheid onder medewerkers in de gezondheidszorg te meten. Dit onderzoek is opgezet omdat de Compassiekaart recent is ontwikkeld maar nog niet in de praktijk is gevalideerd.
Doelstelling: Op basis van de uitslag van het onderzoek naar de validiteit en gebruiksvriendelijkheid worden er aanbevelingen gedaan over implementatie van de Compassiekaart aan het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn.
Allereerst is er een literatuuronderzoek beschreven over compassie, de Compassiekaart, validiteit en gebruiksvriendelijkheid.
Na het literatuuronderzoek zijn er metingen gedaan met de Compassiekaart onder verpleegkundigen in Gelre Ziekenhuizen om de constructvaliditeit te meten. Ook zijn er steekproefsgewijs enquêtes en interviews afgenomen onder deze respondenten om de gebruiksvriendelijkheid te meten.
De uitslag van de metingen met de Compassiekaart en de uitslag van enquêtes worden beschreven in het hoofdstuk resultaten.
Vanuit de resultaten kan onder andere worden geconcludeerd dat het voor verpleegkundigen onduidelijk is hoe de kaart ingevuld moet worden en daardoor misverstanden ontstaan. Na het hoofdstuk conclusie volgt de discussie, waarin kritisch is gekeken naar de onderzoeksmethode en de onderzoeksresultaten.
Vanuit de conclusies zijn de aanbevelingen geschreven. Een belangrijke conclusie en aanbeveling is:
Het blijkt dat de begrippen ‘apathie’, ‘gevoel van afnemend moraal’ en ‘compassie’ door de respondenten als onduidelijk worden ervaren. Daarom bevelen wij aan om een heroverweging te maken of deze woorden geschikt zijn.
De overige resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt in het verslag.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk