De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zicht voor de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zicht voor de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeeropdracht is de onderzoekers aangereikt vanuit de Christelijke Hogeschool Ede en de organisatie Jeugd met een Opdracht .
Jeugd met een Opdracht zal onder de projectnaam Eye Wave met een team van onder andere een optometrist en een opticien vertrekken naar de sloppenwijk Bottlebrush in Durban te Zuid-Afrika. Tijdens het vorige project in 2011 werden voorlichtende aspecten met betrekking tot onder andere (oog)hygiëne en oogproblematiek gemist. Jeugd met een Opdracht heeft aan de Christelijke Hogeschool Ede gevraagd of er mogelijkheden zijn om studenten een passend voorlichtingsprogramma te laten ontwikkelen, zodat de studenten de voorlichting kunnen geven aan de inwoners van Bottlebrush.

De centrale vraagstelling binnen dit onderzoek luidt daarom als volgt:
Hoe kan op effectieve wijze voorlichting over (oog)hygiëne en oogproblematiek ontwikkeld worden voor inwoners van de sloppenwijk Bottlebrush in Durban?
Alvorens een antwoord te formuleren op deze vraag is er eerst nagegaan wat het huidige kennisniveau is met betrekking tot (oog)hygiëne en oogproblematiek onder de inwoners van de wijk Bottlebrush. Dit is gedaan door middel van het versturen van vragenlijsten naar het Eye Wave team van 2011 en contact te zoeken met mensen uit Durban die hier meer van weten.
Er is in de literatuur onderzoek gedaan naar de wijze waarop inhoudelijk effectieve voorlichting ontwikkeld kan worden en hoe deze voorlichting gegeven kan worden. Verder is er naast deze literatuurstudie data verzameld door interviews af te nemen en een focusgroep discussie te houden. Ook is het huidige onderwijs met betrekking tot het bevorderen van de gezondheid (Life Orientation) voor de kinderen van de basisschool Brooklyn Heights in de wijk Bottlebrush onderzocht. Hieruit bleek dat er voldoende aandacht wordt besteed aan hygiëne, maar dat er daarentegen weinig tot geen kennis beschikbaar is over oogproblematiek. De docenten gaven duidelijk aan hier informatie en kennis over te willen hebben om dit op te kunnen nemen in hun onderwijsprogramma. Het voorlichtingsprogramma is naar aanleiding van deze gegevens ontwikkeld en gegeven op de basisschool Brooklyn Heights en op de middelbare school Asoka High. Deze aangepaste versie is uiteindelijk gepresenteerd en overgedragen aan de docenten van de basisschool Brooklyn Heights.

Alleen een voorlichtingsprogramma ontwikkelen is in deze niet voldoende om het heersende probleem van oogproblematiek binnen de sloppenwijk Bottlebrush aan te pakken. Zoals in de literatuur studie beschreven is, is 80% van de visuele beperkingen te vermijden. Aan de hand van dit gegeven is de conclusie gedaan dat er nog veel winst te behalen valt als het gaat om het voorkomen en verminderen van visuele beperkingen. Dit onderzoek is een kleine stap naar het verbeteren van oogproblematiek onder de bevolking van Bottlebrush. Er is gebleken dat er onder hen weinig kennis beschikbaar is over oogproblematiek, wat er toe leidt dat dit probleem niet aangepakt wordt en de visuele beperkingen dus niet vermeden worden. Het is daarom van belang om kennis over te dragen, zodat zij zelf oogproblematiek kunnen voorkomen en/of verminderen. Als zij zelf over deze kennis beschikken, zijn zij niet afhankelijk van het Eye Wave team of andere organisaties. Concluderend kan dus volledig aangesloten worden bij het volgende gezegde die binnen dit hele onderzoek centraal staat: ‘Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Leer een man hoe hij moet vissen en je voedt hem voor zijn hele leven.’

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk