De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ja of nee zeggen?

Weerbaarheid van meisjes in de leeftijd van 6-8 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ja of nee zeggen?

Weerbaarheid van meisjes in de leeftijd van 6-8 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Weerbaarheid staat momenteel erg in de belangstelling. Jongeren laten zich makkelijk beïnvloeden door leeftijdsgenoten. Het is voor hen moeilijk om onder groepsdruk eigen keuzes te maken. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren hoe ze grenzen stellen en daarbij die van anderen respecteren. Vanuit deze actualiteit zijn de probleemstelling en hoofdvraag van het onderzoek ontstaan, namelijk welk aantoonbaar verschil in weerbaarheid maakt het geven van een wekelijks gerichte sova les op meisjes in de leeftijd van 6-8 jaar? Onder weerbaarheid wordt verstaan dat je op kunt komen voor jezelf. Het betekent dat je in alledaagse situaties je wensen kunt aangeven en je grenzen kunt stellen, waarbij je respectvol omgaat met de grenzen van een ander. Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag is er een praktijkonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een experiment- en een controlegroepen. Vragenlijsten zijn afgenomen bij deze groepen als zijnde nulmeting. Vervolgens zijn interventielessen gegeven in de experimentgroepen. Na drie maanden heeft de nameting plaatsgevonden. De conclusie die hieruit is getrokken, is dat het geven van sova lessen wel degelijk zin heeft. Er is duidelijk groei te zien bij kinderen uit de experimentgroepen terwijl kinderen uit de controle-groepen nauwelijks vooruit zijn gekomen. Kortom, wekelijks gerichte sova lessen hebben een positieve invloed op de ontwikkeling in weerbaarheid van meisjes in de leeftijd van 6-8 jaar.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk