De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uniform Begeleiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Uniform Begeleiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoe kunnen we de begeleiding zodanig uniformeren zodat we daarmee de kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling van de deelnemers optimaliseren?
Allereerst onderzochten we de kwaliteiten van de medewerkers van Ons Bedrijf. Dit hebben we gedaan door middel van het kijken naar de competentieprofielen van de verschillende beroepsachtergronden die de medewerkers van Ons Bedrijf vertegenwoordigen. Er zijn de nodige competenties aanwezig die van belang zijn in de begeleiding van de deelnemers. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van de competenties die elk individu bezit. Verschillende competenties die men heeft meegekregen vanuit de opleiding zijn niet specifiek gericht op de doelgroep namelijk de mens met een verstandelijke beperking. Met name kennis van de doelgroep is een competentie die nog niet voldoende aanwezig is binnen Ons Bedrijf.
Als tweede onderzochten we de kwaliteit van de zorg binnen Ons Bedrijf. Hierbij zijn er een aantal aspecten te benoemen die dit aantonen. Ons Bedrijf heeft het HKZ-keurmerk wat betekent dat er basisgarantie voor kwaliteit is. De deelnemer is het vertrekpunt van de zorg.
Ons Bedrijf hanteert het Eigen Initiatief Model, hierin zien we dat de deelnemers begeleid ontdekkend leren. Toch is uit het praktijkonderzoek gebleken dat dit binnen de winkels niet de hoogste prioriteit heeft. Vooral het draaiende houden van de winkels is belangrijk. Daarnaast blijkt uit praktijkonderzoek dat er binnen de overdracht en communicatie verschillende aspecten zijn die om verbetering vragen.
Ten derde bespreken we de zorgbehoeften van de deelnemer. Uit- voornamelijk literatuuronderzoek- blijkt dat er een aantal zaken van belang zijn. Te weten: beschikbaarheid van begeleiding, de juiste basishouding (ik ben oké, jij bent oké), structuur en veiligheid. Daarnaast komt wederom kennis aan bod. Genoemd worden: de kennis van de doelgroep, in het bijzonder de kennis van de hechting en achtergrond van de deelnemer. Kijkend naar het praktijkonderzoek wordt er gestreefd naar gelijkwaardigheid en samenwerking.
Het is van belang dat de doelen van de deelnemer helder zijn om passende interventies uit te voeren. Uit praktijkonderzoek blijkt echter dat binnen Ons Bedrijf de doelen aangaande de deelnemers onduidelijk zijn.
In het laatste hoofdstuk onderzochten we de aspecten die nodig zijn om uniform te begeleiden.
Uit praktijkonderzoek blijkt dat de kennis van de doelgroep onvoldoende aanwezig is. Daarnaast schiet de communicatie aangaande de deelnemers en de technische overdracht aangaande de winkels tekort. Aanbevelingen die wij hierbij doen, voortkomend uit dit onderzoek zijn:
- Kennis van de doelgroep vergroten;
- Concreet aan persoonlijke doelen van de deelnemers werken door alle betaalde krachten;
- Dagelijks rapporteren aangaande deelnemers en de werkzaamheden binnen de winkels;
- Deze twee bovengenoemde rapportages gescheiden houden;
- Een duidelijke taakomschrijving voor de betaalde krachten en vrijwilligers.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk