De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mantelzorger in de kou

Ondersteuning voor mantelzorgers bij zingevingsvragen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mantelzorger in de kou

Ondersteuning voor mantelzorgers bij zingevingsvragen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Waarom zouden mantelzorgers zingevingvragen moeten hebben? Deze vraag wordt bestudeerd met behulp van het mensconcept van Neuman. Vervolgens wordt de theorie in de praktijk getoetst middels een onderzoek, dat uitgevoerd wordt bij een christelijke thuiszorgorganisatie. Doel van het onderzoek is te achterhalen of mantelzorgers zingevingsvragen hebben. Zo ja, welke thema’s hebben de vragen en op welke manier kan de thuiszorgorganisatie mantelzorgers ondersteunen bij hun zingevingsvragen. Het onderzoek vindt plaats middels interviews waarbij de interviewvragen zo zijn opgesteld dat het gesprek plaatsvindt binnen de relatie tussen zingeving en spiritualiteit. Deze koppeling is gerealiseerd door de 7 geestelijke dimensies van Fitchett te gebruiken met de kernwoorden van “van Leeuwen”. De vragen zijn zo opgesteld dat het interview bij iedereen afgenomen kan worden ongeacht de spiritualiteit van de geïnterviewde. Uit dit onderzoek is een model van een christelijke mantelzorger bij Curadomi/Agathos naar voren gekomen. Deze mantelzorger heeft de volgende kenmerken:
• het zorgmotief van de mantelzorger is de relatie.
• De mantelzorger kent gevoelens van schuld,rouw,verdriet,angst en eenzaamheid.
• de mantelzorger wil graag erkenning
• heeft behoefte aan sociale contacten
• de mantelzorger haalt kracht uit de relatie met God en uit de relatie met andere mensen.
• De mantelzorger heeft contact met professionals
• De mantelzorger heeft behoefte aan nazorg.
Deze kenmerken kunnen leiden tot zingevingsvragen, die mantelzorger wil beantwoorden vanuit de spirituele variabele. De mantelzorger heeft ondersteuning bij het zoekproces nodig en verwacht deze ondersteuning van de thuiszorgorganisatie en van de kerk.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk