De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek relatie en gezag tussen ouder en kind.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek relatie en gezag tussen ouder en kind.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het praktijkonderzoek is een ontwikkeling
geworden naar een methodiek. Een methodiek
om te kunnen observeren en interveniëren in
een gezin waarin zorgen zijn over de
gezagsrelatie tussen ouder en kind.
Het onderzoek geeft een informatieve handreiking
om de visie van de hulpverlenende instantie en de
individuele hulpverlener verder te ontwikkelen.
Ook geeft het onderzoek informatie over de
Bijbelse visie op de gezagsrelatie.
De onderzoekers concluderen dat er een goede
basis nodig is om de gezagsrelatie te laten
functioneren. Deze basis bestaat uit een goede
relatie tussen ouder(s) en kind waarin tijd,
betrokkenheid, betrouwbaarheid, goede

communicatie en onvoorwaardelijke liefde een
plaats moeten hebben. Daarnaast is een
weloverwogen visie op normen en waarden nodig
om de gezagsrelatie goed te laten functioneren.
Naast visievorming pleiten de onderzoekers voor
meer duidelijkheid rondom het observeren en
intervenieren van en in de gezagsrelatie. De
laatste decennia laten een ontwikkeling zien
waarin het gezag van de ouders onder druk is
komen te staan.
Moeten psychosociale zorgverleners ouders
motiveren om kinderen actief op te voeden met
grenzen regels waarden en normen? Of moeten
ze ouders juist stimuleren om hun kinderen de
ruimte te geven om zelf hun eigen grenzen te
leren kennen en zich zo te ontwikkelen tot een
volwassen persoon die in staat is
verantwoordelijkheden te dragen?
In deze werkelijkheid moeten ouders de
gezagsrelatie vormgeven en de psychosociale
zorgverlener hulp verlenen. Deze en meerdere
vragen komen aan de orde in het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
AfdelingAcademie Sociale Studies
Datum2009-07-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk