De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Bevallen - een (natuurlijk) proces’ - Werkprocessen van de kraam- en verlosafdeling Ziekenhuis X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘Bevallen - een (natuurlijk) proces’ - Werkprocessen van de kraam- en verlosafdeling Ziekenhuis X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek behelst een beschrijving van de werkprocessen die plaatsvinden op de kraam- en verlosafdeling van Ziekenhuis XXX te XXX. De unithoofden van deze afdelingen gaven aan onvoldoende zicht te hebben op deze processen.

Ter ondersteuning van het onderzoek is een literatuurstudie gedaan naar de gang van zaken op een kraam- en verlosafdeling, vanuit verpleegkundig perspectief. Het praktijkonderzoek is door middel van observatie op de kraam- en verlosafdeling uitgevoerd. Hierbij zijn de werkzaamheden van alle disciplines rondom de partus en de kraamvrouw geobserveerd. Van alle werkprocessen op de afdeling worden de processen beschreven die de zo gezond mogelijk zwangere vrouw betreffen. Tijdens het observeren werd voor elk geselecteerd werkproces een aparte observatielijst gehanteerd. De resultaten die uit het praktijkonderzoek voortvloeiden zijn verwerkt in stroomdiagrammen volgens de methode van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ).

De stroomdiagrammen beginnen bij binnenkomst van de patiënte op de verlosafdeling. Vervolgens wordt per fase van de partus de bijbehorende werkprocessen beschreven. Na het doorlopen van het nageboortetijdperk wordt het werkproces op de verlosafdeling afgesloten. Hierna wordt het werkproces van het normale kraambed beschreven. Dit werkproces vindt plaats op de kraamafdeling. Door vergelijking met de wenselijke situatie, zijn opvallende observaties betreffende het werkproces beschreven in het stroomdiagram.

Naast de gestandaardiseerde lijsten zijn ook algemene observaties beschreven. Deze observaties zijn in drie categorieën te delen, te weten: de afdelingsorganisatie, communicatie en zorginhoudelijk. Aan iedere observatie is een aanbeveling gekoppeld.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Datum2009-07-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk