De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“10” voor Toekomst te Dordrecht : gezinsondersteuning multi- probleemgezinnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

“10” voor Toekomst te Dordrecht : gezinsondersteuning multi- probleemgezinnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De hoofdvraag van het
afstudeeronderzoek
was: Hoe kan “10” voor Toekomst zich optimaal positioneren en profileren als professioneel project voor de ambulante hulpverlening aan multi-problemgezinnen binnen de gemeente Dordrecht?

Het doel van dit onderzoek was tweeledig.
Het eerste doel was het helder maken van de huidige situatie met betrekking tot de profilering van het project binnen de gemeente Dordrecht. Daarnaast was het doel advies te geven over hoe “10” voor Toekomst zichzelf kan profileren als hulpverleningsinstelling aan multi-problemgezinnen binnen Dordrecht.

De onderzoekers zijn begonnen met een tweeledige literatuurstudie betreffende hulpverlening aan multi-problemgezinnen en de positionering en profilering van een non-profitorganisatie. Vervolgens zijn de onderzoekers meegelopen bij een aantal huisbezoeken en zijn er interviews afgenomen bij zowel medewerkers van “10” voor Toekomst Dordrecht als bij de ketenpartners.

Voor het externe onderdeel van dit onderzoek zijn verschillende instellingen benaderd, te weten:
- Advies en Meldpunt Kinderbescherming (AMK)
- Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GG)
- Jeugdzorg (bestaande uit bureau Jeugdzorg (BJZ)en Stichting Gereformeerde Jeugdzorg (SGJ) )
- Woningcorporatie Progrez
- Hulpverleningsinstelling Opmaat

De samenwerking tussen de benaderde externe instellingen en “10” voor Toekomst wordt door de overgrote meerderheid als positief tot zeer positief beoordeeld. Men ziet “10” voor Toekomst als een instelling die dicht naast de gezinnen staat, laagdrempelig is, niet veel eisen aan de hulpverlening stelt, veel uren in een gezin in kan zetten en een lange adem heeft. Voor betere samenwerking is het volgende de geïnterviewden noodzakelijk dat “10” voor Toekomst meer op het netvlies komt bij hulpverleners en hulpverlenende instanties. Hiervoor is betere profilering noodzakelijk.

Door de regelgeving betreffende WMO en AWBZ wordt groei in de organisatie nu bemoeilijkt. Hierin is het belangrijk de gemeente en ketenpartners helder te maken wat de bijdrage in de keten is en zich te kunnen onderscheiden.

Uit het onderzoek blijkt dat de kracht van “10” voor Toekomst ligt in het contact leggen met de cliënt, de laagdrempeligheid en het aansluiten bij de behoeften en het niveau van de cliënt.
Een uitdaging blijkt het te zijn om te werken aan de onbekendheid en kennisverbetering, waar methodiekontwikkeling een onderdeel van is.

“10” voor Toekomst heeft verschillende doelen, zowel op de korte of langere termijn. Om deze doelen, zoals het vergroten van de bekendheid, te behalen zijn volgend het onderzoek de volgende stappen nodig:
1. Uitgaan van eigen krachten: laagdrempeligheid, langdurig en intensieve hulpverlening
2. Bekendheid vergroten door aanwezigheid te vergroten
3. Duidelijke profilering door simplificering
4. Strategisch plan door nieuwe teamleider
5. Taakverdeling tussen management en operationeel niveau met betrekking tot profilering en positionering
6. Doorstroming creëren door, waar mogelijk, doorverwijzen
7. Kennisontwikkeling voor het team
8. Evaluatiemomenten bij afsluiting cliënt met collega-instellingen
9. Grotere opzet product, waar mogelijk uitbreiden

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Datum2009-09-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk