De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Filoxenia – liefde voor de vreemdeling

26 kerken – 9 allochtonen – 1 onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Filoxenia – liefde voor de vreemdeling

26 kerken – 9 allochtonen – 1 onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor het onderzoek ‘Filoxenia – Liefde voor de vreemdeling’ is de gastvrijheid van 26 Orthodox-Protestantse kerken ten opzichte van niet-westerse christenen getest. Elk van de onderzochte
kerken is eenmalig bezocht door één van de negen Midden-Oosterse en Afrikaanse christenen die aan dit project meewerkten. ‘Filoxenia’ is de Griekse term die in de Bijbel gebruikt wordt voor gastvrijheid. Letterlijk vertaald betekent dit ‘Liefde voor de vreemdeling’. Als deze gastvrijheid wordt gepraktiseerd door de kerken zullen gasten zich welkom weten
en thuis voelen. Gasten zullen dan het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn en opgenomen te worden in de groep. In dit onderzoek is gekeken in welke mate kerken hierin slagen. Er komen een aantal factoren naar voren die een rol spelen in de mate waarin een allochtone christen zich thuis voelt in een autochtone kerk. Dit thuis voelen wordt niet alleen bepaald door
het contact rond de zondagsdienst, maar ook door de inhoud van de dienst zelf. In 14 van de 26 gevallen werd aangegeven dat men de kerk niet nog eens zou bezoeken. Dit kwam enerzijds doordat de allochtone christenen een andere visie op de invulling van de
kerkdienst hadden. Anderzijds kwam dit met name doordat zij zich niet welkom voelden door het gebrek aan contact. In sommige gevallen voelden zij zich zelfs helemaal genegeerd. Hieruit valt te concluderen dat autochtone kerken nog zeker kunnen groeien in de Bijbelse opdracht om de vreemdeling lief te hebben.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk