De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geloven doe je in de kerk!?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geloven doe je in de kerk!?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het afstudeerrapport ‘Geloven doe je in de kerk!?’ geeft een antwoord op de vraag hoe zich de kerkelijke betrokkenheid onder studenten en oud-studenten ontwikkelt. In welke mate heeft deze doelgroep een kerk nodig om te geloven? Er zijn 142 respondenten benaderd die tussen 1990 en 2010 lid waren van een christelijke studentenvereniging of deelnamen aan het Studentenpastoraat in Utrecht of Wageningen.

De trend van kerkverlating onder jongeren lijkt door de onderzoeksresultaten weersproken te worden. In de beslissende fase na afstuderen sluit maar liefst 75% van de respondenten zich aan bij een kerkelijke gemeente. Toch is sprake van afnemende betrokkenheid: het aandeel niet-aangesloten respondenten stijgt van 4% voor de studententijd, naar 20-25% na afstuderen. Kerkverlating wordt vaak gekoppeld met een verlies aan inhoud en relevantie van het geloof. Deze koppeling tussen geloofsinhoud en kerkelijke betrokkenheid blijkt niet uit dit onderzoek: 85% van de niet-aangesloten respondenten beschouwt zichzelf beslist nog als gelovig mens.

Op basis van het onderzoek zijn invloedsfactoren voor de kerkelijke betrokkenheid onderscheiden: geloofsopvoeding door de ouders, geloofsoverdracht en religieuze identiteitsontwikkeling via kerk en studentenvereniging, de eigen geloofsontwikkeling en de mate waarin kerken aansluiten bij de behoeften van de oud-student. De inhoud van de kerkdienst is het belangrijkste criterium bij de keuze voor een kerkelijke gemeente.

Investeren in studentenpastoraat en christelijke verenigingen draagt bij aan de kerkelijke betrokkenheid van oud-studenten. Ook kan de kerk meer betekenen voor niet-gelovige studenten als zij op zoek zijn naar zingeving en steun bij het vinden van een religieuze identiteit.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Datum2011-07-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk