De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Loyaliteit als zwaartekracht : Onderzoek naar de inbedding van de contextuele hulpverlening in het werkveld van de gz-psycholoog

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Loyaliteit als zwaartekracht : Onderzoek naar de inbedding van de contextuele hulpverlening in het werkveld van de gz-psycholoog

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van het Instituut Contextuele Benadering (ICB) is er een afstudeerproduct gemaakt, met als thema de inbedding van de contextuele hulpverlening van Iván Böszörményi-Nagy in het werkveld van de gz-psycholoog. Het ICB wil een rol van betekenis spelen door aanzetten te geven tot methodiekontwikkeling. Daarnaast wil ze de toepassing van de contextuele benadering verbreden naar allerlei werkvelden. Dit verbreden kan alleen wanneer er een goed beeld is van de huidige situatie. Doel van ons afstudeerproduct is dus om een gedegen beeld te krijgen van de inbedding van de contextuele hulpverlening in het werkveld van de gz-psycholoog, om zo een bijdrage te mogen leveren aan methodiekontwikkeling. Deze scriptie is een verantwoordingsverslag van de gevolgde stappen, om tot de bovengenoemd product te komen.

Om de deelproducten en aanbevelingen te ontwikkelen is er in eerste instantie literatuuronderzoek gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek is zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek verricht.
Uit bovenstaand onderzoeken, werd duidelijk hoe de gz-psycholoog tegenover de contextuele hulpverlening staat. Belangrijke punten waren:
Uit zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek blijkt, dat meer dan de helft van de gz-psychologen bekend is met de contextuele hulpverlening.
Uit beide onderzoeken blijkt ook, dat gz-psychologen meer kennis van de contextuele hulpverlening nodig hebben om de theorie toe te kunnen passen.
Naar aanleiding van de resultaten van de enquêtes en interviews, zijn aanbevelingen opgesteld. Hierin wordt onder andere nagedacht over de inbedding van de contextuele hulpverlening in het werkveld van de gz-psycholoog.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Datum2011-07-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk