De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede? : Een onderzoek naar de risicofactoren, de genomen preventieve maatregelen en de communicatie aangaande decubitus, binnen het operatiecomplex van het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede? : Een onderzoek naar de risicofactoren, de genomen preventieve maatregelen en de communicatie aangaande decubitus, binnen het operatiecomplex van het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Decubitus op de operatiekamer?
Uit de Landelijke Prevalentie meting Zorgproblemen van 2009 binnen het Ziekenhuis Gelderse Vallei blijkt dat van de gehele patiëntencategorie 8,6% van de patiënten decubitus heeft. Tevens blijkt dat van het aantal patiënten met decubitus, 52,35% een operatie heeft ondergaan. Bij de gehele patiëntengroep is dit 33,4%. Uit deze percentages blijkt dat het ondergaan van een operatie een verhoogd risico op decubitus met zich mee brengt.
Doelstelling:
In het Ziekenhuis Gelderse Vallei, zal door middel van onderzoek in kaart gebracht worden wat de risicofactoren zijn en welke preventieve maatregelen genomen worden aangaande decubitus, in de periode na opname op de holding tot ontslag op de verkoeverkamer. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zullen er in januari 2010 aanbevelingen worden gedaan, die maken dat de decubitusincidentie gereduceerd kan worden.
Er zijn interviews en enquêtes gehouden om inzichtelijk te krijgen, wat de risicofactoren zijn en welke preventieve maatregelen genomen worden, aangaande decubitus.
Ter ondersteuning van het onderzoek is er literatuurstudie verricht ter onderbouwing van de getrokken conclusies.
Conclusies:
- Er blijkt een deficiëntie aanwezig te zijn in de aanwezige kennis.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van de expertise van de anesthesist met aandachtsgebied decubitus en/of de verpleegkundig consulent wondzorg.
- Er is geen eenduidig beleid over wat, wanneer en op welke wijze er moet worden overgedragen met betrekking tot decubitus.
Aanbevelingen:
Scholing aanbieden.
Onderwerp decubitus in overdracht opnemen.
Bekendheid verpleegkundig consulent wondzorg.
Leerlijn opstellen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2009-12-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk