De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgwekkende Administratie?! : Onderzoek naar de ervaren administratieve lasten bij verpleegkundigen in de ambulante GGZ voor volwassenen in Midden-Nederland ten gevolge van de DBC-systematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgwekkende Administratie?! : Onderzoek naar de ervaren administratieve lasten bij verpleegkundigen in de ambulante GGZ voor volwassenen in Midden-Nederland ten gevolge van de DBC-systematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Alle panelleden uit het onderzoek ervaren administratieve lasten door de vereiste registratie ten behoeve van de DBC-systematiek. Inzicht in zorg en bekostiging wordt positief gewaardeerd. In de praktijk zijn productie en bekostiging van zorg echter teveel centraal komen te staan ten koste van de kwaliteit van zorg.
De registratie wordt als overmatige verantwoording ervaren en zorgverzekeraars en overheid schenken onvoldoende vertrouwen. Disfunctioneren van het registratiesysteem vergroot de ervaren administratieve lasten. De mogelijkheid om gewenst te diagnosticeren en registreren maakt het systeem fraudegevoelig. Ook de vereiste snelheid van het diagnosticeren wordt negatief gewaardeerd omdat dit kan leiden tot stigmatisering van de cliënt.
Benoemd wordt dat de registratie in diverse instellingen wordt gebruikt als controlemiddel door de manager om productie van de verpleegkundigen te meten en zij niet beoordeeld worden op de kwaliteit van hun beroepsuitoefening.

De overheid dient duidelijk te communiceren over de doelen van de DBC-systematiek en in overleg te blijven met betrokkenen van deze systematiek. De overheid dient Evidence-based Nursing te stimuleren.
De zorgverzekeraars dienen de registratieverplichting te verminderen, uitgaande van het Evidence based werken van de verpleegkundigen.
De zorginstelling dient actief gebruik te maken van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR). De instelling dient regelmatig voorlichting te geven over de wijze van registratie en over nieuwe ontwikkelingen in de DBC-systematiek. Ook dient de instelling te investeren in ICT en actief gebruik te maken van secretariële ondersteuning.
De verpleegkundige dient gebruik te maken van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de DBC-systematiek en de bijbehorende registratie. De verpleegkundige dient klachten met betrekking tot de DBC-systematiek te uiten bij de VAR en bereid te zijn desgevraagd actie te ondernemen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2011-04-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk