De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderwerk Welzijn E25

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kinderwerk Welzijn E25

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dé basis van ketenbenadering jeugdwerk!
(een onderzoek over het nut van kinderwerk, uitmondend in een verslag
dat Welzijn E25 tegemoet komt)

Dit project is gestart naar aanleiding van een aanvraag voor een afstudeeronderzoek van twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede bij welzijnsorganisatie Welzijn E25 in gemeente Westland.
Voor ons als onderzoekende hulpverleners begon de zoektocht naar een antwoord op de vraag:”Wat is het nut van het kinderwerk van Welzijn E25?”
Er worden in dit onderzoek vijf deelvragen behandeld die gezamenlijk komen tot de beantwoording van deze vraag en de organisatie van een activiteit voor de raadsleden van gemeente Westland. We hebben in het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende theoretische bronnen. Ook hebben we gebruik gemaakt van interviews met deskundigen, indirecte betrokkenen en ex-deelnemers. Ook was internet een bron van veel bruikbare informatie.
In dit verslag hebben we gekeken naar de algemene inhoud van het kinderwerk. De doelgroep en zijn ontwikkelingstaken zijn verwoord om aan te geven waar het kinderwerk op inspeelt.
Deze informatie heeft als basis gediend bij ons onderzoek naar Welzijn E25 en hun aanbod van kinderwerk. In het onderzoek is snel duidelijk geworden dat het kinderwerk niet een losstaand aanbod is van Welzijn E25, maar dat het een belangrijk onderdeel is van de ketenbenadering die er voor heel het jeugdwerk is. Het houdt in dat er vroegtijdig wordt gebouwd aan een relatie. Het kinderwerk staat voor het aanbieden van een veilige omgeving om in groepsverband de vrije tijd door te brengen en te genieten van de georganiseerde activiteiten. Ook vervult het kinderwerk een begeleidende rol waar aandacht is voor het individu. Het kinderwerk heeft een signalerende functie en is de enige professionele observator in de vrije tijd van het kind.
Hierna wordt er gekeken naar de invloed van het kinderwerk op drie verschillende niveaus. Het heeft een positief effect op het kind en zijn omgeving en op de organisaties die ook te maken hebben met kinderen. Zo is het kinderwerk een participant in reguliere overleggen waar het kinderwerk zijn observaties een waardevolle inbreng heeft ten behoeve van het opgroeiende kind. Het is van belang dat er wordt samengewerkt en krachten worden gebundeld met andere organisaties die ook dezelfde doelgroep bedienen. We denken dat op dit vlak een aanbeveling op zijn plaats is.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2011-09-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk