De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(G)een man overboord : Hoe hulpverleners binnen de mannenopvang aansluiten bij slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(G)een man overboord : Hoe hulpverleners binnen de mannenopvang aansluiten bij slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

1.1 Onderwerp
Dit onderzoek is gedaan bij VieJa Utrecht, afdeling mannenopvang. Zij bieden opvang en (ambulante) begeleiding aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel. In de afgelopen paar jaar heeft VieJa Utrecht, afdeling mannenopvang zeker 39 mannen in begeleiding gehad.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek bestaat uit inzicht krijgen in de behoeften van de cliënten van de mannenopvang van VieJa Utrecht ten aanzien van zelfstandig wonen en inzicht in de methodische vaardigheden die de hulpverleners van VieJa Utrecht, afdeling mannenopvang, toepassen en in hoeverre deze aansluiten bij de behoeften van de cliënt ten aanzien van zelfstandig wonen. Deze doelstelling heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
Wat geven (ex-)cliënten van de mannenopvang Utrecht aan nodig te hebben om zelfstandig te gaan wonen en welke methodische vaardigheden worden daarbij gevraagd van de hulpverleners van de mannenopvang die hen hierin begeleiden?

1.3 Resultaten, conclusies en aanbevelingen
Uit de resultaten blijkt dat het 8-fasenmodel weinig zegt over methodische vaardigheden, hier zou een nieuwe methodiek (zoals krachtwerk) meer invulling aan kunnen geven. De hulpverleners geven hier zelf ook al invulling aan en wat ze doen sluit aan bij de behoeften van de cliënten. Waar de cliënten erg tevreden over zijn. Twee leefgebieden komen weinig aan bod en dat zijn ‘zingeving’ en ‘kind en opvoeding’. Bij het leefgebied zingeving is het goed als de hulpverleners onderling bespreken hoe ze hier in staan en hoe ze dit concreter naar voren kunnen laten komen in de hulpverlening.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Datum2011-07-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk