De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veelzijdig gerichte partijdigheid in pleegzorg

De rol van de pleegzorgwerker in het uiting geven aan veelzijdig gerichte partijdigheid

Open access

Rechten:

Veelzijdig gerichte partijdigheid in pleegzorg

De rol van de pleegzorgwerker in het uiting geven aan veelzijdig gerichte partijdigheid

Open access

Rechten:

Samenvatting

Binnen dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren pleegzorgwerkers wanneer zij vormgeven aan de grondhouding van de veelzijdig gerichte partijdigheid? Dit onderzoek heeft ten doelstelling: Inzicht te verkrijgen in hoe pleegzorgwerkers uiting geven aan de grondhouding van het veelzijdig gericht partijdig zijn en waar mogelijkheden liggen om dit te vergroten. Omdat het hier gaat over de ervaring van de pleegzorgwerkers is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Hiervoor zijn acht pleegzorgwerkers geïnterviewd en geobserveerd in hun dagelijkse praktijk. Hierbij lag de nadruk op het inzetten van eigen ervaring en de rol van tegenoverdracht. Uit de literatuurstudie komt naar voren dat om goed uitvoer te kunnen geven aan de veelzijdig gerichte partijdigheid, deze uit vijf elementen bestaat. Uit de interviews en observaties komt naar voren dat de vijf elementen in de praktijk niet bewust aanwezig zijn en dat de pleegzorgwerkers op verschillende wijze uiting geven aan deze methodiek. Een belangrijke conclusie hierin is dat een houding van neutraliteit belemmerend werkt, zeker wanneer er sprake is van conflictsituaties of tegengestelde belangen. Bevorderend werkt hierin de inzet van eigen ervaring en de zelfreflectie van de pleegzorgwerker. Deze conclusies bieden de volgende aanbevelingen: Een eenduidige werkwijze hanteren. Oog houden voor wat er goed gaat in de praktijk. Een expliciete plek voor zelfreflectie bij tegenoverdracht creëren. Aandacht voor veelzijdig gerichte partijdigheid binnen langdurige plaatsingen. Kernwoorden: Relationele ethiek, pleegzorg, veelzijdig gerichte partijdigheid, ervaringsdeskundigheid, tegenoverdracht.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
Master Contextuele Benadering in de Hulpverlening
Datum2023-06-09
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk