De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hersenstorm, Windkracht 8

Begeleiding aan studenten met AD(H)D in het Hoger beroepsonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hersenstorm, Windkracht 8

Begeleiding aan studenten met AD(H)D in het Hoger beroepsonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de Academie Sociale Studies van de CHE is er onderzoek gedaan naar aanleiding van de volgende probleemstelling:
‘Het is voor de studieloopbaanbegeleiders van de Christelijke Hogeschool Ede (Academie Sociale Studies) onduidelijk hoe en in hoeverre studenten met de diagnose AD(H)D, specifieke begeleiding nodig hebben om hun studie succesvol te doorlopen, en hoe dit mogelijk vorm gegeven kan worden binnen de functie en de taken van de studieloopbaanbegeleiders van de Christelijke Hogeschool Ede’.

Studieloopbaanbegeleiders zien dat studenten met AD(H)D, ondanks dat ze geschikt lijken te zijn voor de opleiding, vaak tegen problemen aanlopen tijdens de studie of de studie voortijdig beëindigen. Voor de studieloopbaanbegeleiders is het niet duidelijk waar deze problemen door ontstaan en wat zij aan begeleiding kunnen bieden.

Het doel van dit onderzoek is om handreikingen te geven aan de studieloopbaanbegeleiders van de CHE (ASS) om studenten met AD(H)D op een passende wijze te begeleiden.

De studenten met AD(H)D geven aan dat zij tijdens de studie hoofdzakelijk problemen ervaren door hun moeite met concentreren, timemanagement, hulp te vragen, faalgevoelens en faalangsten. Daarnaast ervaren studenten regelmatig, onder andere van studieloopbaanbegeleiders, gevoelens van onbegrip, irritatie en weinig betrokkenheid met betrekking tot de diagnose AD(H)D en de gevolgen ervan. Wat de studenten met AD(H)D aangeven voornamelijk nodig te hebben, is dat de studieloopbaanbegeleiders kennis nemen van de diagnose, initiatief nemen voor het contact, structuur bieden, het leerproces in de gaten houden en hen motiveren. De verantwoording voor deze begeleiding ligt enerzijds bij de studieloopbaanbegeleiders. Anderzijds is het de verantwoording van de studenten.

Passende begeleiding voor de studenten met AD(H)D kan door de studieloopbaanbegeleiders als volgt worden geboden:
 Kennis opdoen: zowel met betrekking tot de diagnose van de student en de problemen die dit tijdens de studie op kan leveren, als van mogelijke doorverwijsroutes.
 Structuur en overzicht bieden door het begeleiden en controleren van planningen.
 Regelmatig afspraken maken met de student voor begeleidingsgesprekken.
 Betrokken zijn: de student motiveren en bemoedigen; geloof hebben in de student.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk