De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Seksualiteit in groep 8

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Seksualiteit in groep 8

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door verschillende ervaringen in groep 8, vroeg ik mij af of het gedrag dat zij vertoonden volgens henzelf als normaal gezien werd. Ik heb het dan over bepaalde muziekclips bekijken, bepaalde bewegingen maken, het dragen van uitdagende kleding en het gebruik van bepaalde woorden. Ook vroeg ik me af waarom leerkrachten hier niks aan deden.
De vragen die ik mezelf stelde in dit onderzoek zijn geweest:
1. Wat vinden de leerlingen in groep 8 normaal op het gebied van seksualiteit?
1b. Is er verschil van beleving tussen jongens en meisjes als het gaat om seksuele beelden die op
de jonge tieners afkomen?
1c. Wat vinden leerlingen van seksualiteit?
1d. Wat zijn de vragen van leerlingen uit groep 8 of weten zij al genoeg/veel?
1e. In hoeverre koppelen leerlingen seks aan ‘De Maker’ van seksualiteit?

2. In hoeverre grijpen volwassenen(leerkrachten) in tijdens seksuele gedragingen?
2b. In hoeverre stimuleren leerkrachten seksueel gedrag door eigen gedrag en gebruik van de
media bij kinderen in groep 8?
2c. Wat vindt de leerkracht normaal seksueel gedrag van een leerling uit groep 8?

Hieruit ontstond de volgende probleemstelling:
Ik onderzoek de belevingen, kennis en waarden van kinderen uit groep 8 en de houding en waarden van de leerkrachten omtrent het gedrag van deze leerlingen.
Ik onderzoek dit omdat ik wil weten in hoeverre het zichtbare gedrag van groep 8-leerlingen een realistisch beeld schetst van hoe zij denken, wat zij weten, wat zij willen en willen weten rondom seksualiteit. Daarnaast onderzoek ik dit omdat ik wil weten hoe leerkrachten denken over gedragingen van leerlingen, in hoeverre zij ingrijpen bij seksuele gedragingen en of zij dit gedrag stimuleren. Ten einde de leerlingen meer te begrijpen en aan te kunnen tonen hoe de houding van leerkrachten is en of dit overeenkomt met de taboehouding die door de literatuur nog als realiteit wordt beschreven.

Door te enquêteren op vier verschillende scholen, ben ik aan mijn data gekomen. Naast de vragenlijsten heb ik verschillende gesprekjes met leerlingen gevoerd zodat zij het één en ander beter toe konden lichten.
Ik vond het bijzonder om verschillende scholen te ervaren en om te merken dat leerlingen heel veel helemaal niet zo normaal vinden. Het was interessant dat ik met dit onderwerp eerder welkom was op openbare scholen dan op christelijke scholen.

Antwoord gevend op de vragen en de probleemstelling kan ik zeggen dat de leerkrachten wel degelijk wat doen met de seksuele gedragingen van de leerlingen. Velen grijpen in en pakken de gelegenheid aan om met de leerlingen te praten.
Van de leerlingen kunnen we leren dat zij eigenlijk redelijk wat weten, maar over een aantal onderwerpen juist niets. De leerlingen vinden heel veel niet normaal en bij zoenen ligt zo een beetje de grens. Seksualiteit in zijn algemeen vinden de leerlingen voor een groot deel normaal, waarschijnlijk met name voor de voortplanting, maar wie seksualiteit bedacht heeft…., dat weten de leerlingen niet.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk