De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Muziek maakt meer mogelijk!

Een onderzoek naar de effecten van muziek op taal en horen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Muziek maakt meer mogelijk!

Een onderzoek naar de effecten van muziek op taal en horen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is een onderzoek naar de mogelijke effecten van muziek op de ontwikkeling van basisschoolkinderen, voornamelijk naar de effecten op de linguïstische ontwikkeling.
De volgende onderzoeksvraag is gesteld:
In hoeverre kan het gebruik van muziek de cognitieve ontwikkeling van kinderen bevorderen, ten dienste van het vak taal?
Naar aanleiding van deze vraag is onderzoek in de literatuur gedaan, evenals een praktisch onderzoek. In het literatuuronderzoek zien we hoe de hersenen opgebouwd zijn, welke plekken te maken hebben met muziek en welke met taal. Ook hebben we onderzoeken gelezen waarin de effecten van muziek naar voren kwamen. Uit deze onderzoeken werd duidelijk dat er verbindingen zijn tussen de hersengebieden voor taal en muziek. Daarnaast bevordert muziek bepaalde processen in de hersenen, waardoor taal- en muziekgerelateerde taken versneld en verbeterd worden. Ook is er bij muzikale activiteit sprake van een toename van gray-matter (hersenweefsel). Er is dus meer hersengebied bij een taak betrokken.
In het praktisch onderzoek is door middel van een enquête gevraagd hoeveel muzikale activiteiten de proefpersonen deden, en hoeveel plezier ze daaraan beleefden. Daarnaast is er een test afgenomen, waarin leerlingen naar fragmenten luisterden, waarbij een gesproken woord bij elk nieuw fragment verder in een ruis verdween. We kunnen concluderen dat de mate van muzikale activiteit verband houdt met de kwaliteit van horen van gesproken woorden. Hoe meer muzikale activiteiten, hoe hoger de score op de luistertest was.
Uit het gehele onderzoek kunnen we concluderen, dat muzikale activiteiten verband houden met talige activiteiten, zoals luisteren en spreken.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk