De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar een route…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op weg naar een route…

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het project ‘Op weg naar een route…’ heeft als doel om inzicht te krijgen in de manier waarop hoofdbehandelaars en andere betrokken disciplines ontslagvoorbereidende activiteiten, aangaande de opname-indicaties pH-metrie en exacerbatie bij Cystic Fibrosis, plannen en uitvoeren. Door het ontwikkelen van routes voor beide opname-indicaties ontstaat er onderling meer eenduidigheid en wordt de multidisciplinaire afstemming verbeterd.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode waarin de dataverzameling plaats heeft gevonden door middel van literatuurstudie en semigestandaardiseerde interviews.

De resultaten uit de onderzochte literatuur en de gehouden interviews hebben geleid tot conclusies op de centrale vragen. De belangrijkste conclusies worden genoemd:
- Bij de opname-indicatie pH-metrie wordt eenduidig behandeld door alle hoofdbehandelaars. Er is onder de geïnterviewden twijfel over de effectiviteit van het implementeren van de ontwikkelde route.
- Bij de opname-indicatie exacerbatie bij Cystic Fibrosis is gebleken dat hoofdbehandelaars eenduidig behandelen maar dat karakterverschillen invloed kunnen hebben op het behandelplan. Gebleken is dat er winst te behalen valt in multidisciplinaire afstemming voorafgaand en tijdens opname door het ontwikkelen en implementeren van een route.
- In routes kunnen de ontslagvoorbereidende activiteiten voor en tijdens opname inzichtelijk gemaakt worden voor de betrokken disciplines. In een route moeten ontslagvoorbereidende activiteiten in een tijdskader weergegeven worden.

De belangrijkste aanbeveling is om meer routes te ontwikkelen en te implementeren binnen de instelling. Dit is mogelijk omdat veel opname-indicaties in het WKZ veelvoorkomend en voorspelbaar zijn waardoor de zorg in een academisch ziekenhuis te standaardiseren is.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Datum2009-06-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk