De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leren denken

Over de toepassing van psycho-educatie bij leerlingen met ADHD of een stoornis binnen het autistisch spectrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leren denken

Over de toepassing van psycho-educatie bij leerlingen met ADHD of een stoornis binnen het autistisch spectrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Is het effect van de toepassing van psycho-educatie binnen het regulier onderwijs, bij leerlingen met ADHD of een stoornis binnen het autistisch spectrum, waarneembaar op het gebied van cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling?

Psycho-educatie is het vertalen van de stoornis naar de eigen mogelijkheden, het eigen (veranderend) toekomstperspectief en de eigen context. Psycho-educatie richt zich op het vergroten van de vaardigheden van personen met een stoornis. Deze leren omgaan met hun stoornis en leren hierbij goede kanten van zichzelf kennen.
Ondanks het feit dat het effect van psycho-educatie op de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen niet significant genoemd kan worden (beide nulhypothesen kunnen op basis van de resultaten van deze studie niet worden verworpen), hebben we in de laatste weken van ons onderzoek de enkele fenomenen bij de leerlingen waargenomen, die kunnen wijzen op verbeteringen in de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling:

Wij verwachten dat, wanneer psycho-educatie langer toegepast wordt, er meer veranderingen waarneembaar zijn.
Dit, omdat wij er van uitgaan dat wanneer er langer bij de stof wordt stilgestaan, de theorie met andere activiteiten uitgediept wordt en wanneer er meer zal worden herhaald, het beter door de leerlingen geïnterioriseerd wordt. We denken dan aan activiteiten als; het houden van een spreekbeurt over de stoornis, creatieve activiteiten die aansluiten bij het onderwerp, de stof uit het behandelde boek toepassen zoals het omgaan met andere leeftijdsgenoten en met elkaar praten over de stoornis.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Datum2011-12-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk