De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Partnerrelatieproblematiek van hertrouwde echtparen

Een onderzoek naar partnerrelatieproblematiek van hertrouwde echtparen na echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn, met als doel het schrijven van een handreiking voor de maatschappelijk werkers van Stichting Schuilplaats

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Partnerrelatieproblematiek van hertrouwde echtparen

Een onderzoek naar partnerrelatieproblematiek van hertrouwde echtparen na echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn, met als doel het schrijven van een handreiking voor de maatschappelijk werkers van Stichting Schuilplaats

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met ons onderzoek brengen we in kaart welke problemen een rol spelen in de relatie van een hertrouwd echtpaar na echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. Het doel van ons onderzoek is het ontwikkelen van een handreiking voor de werknemers van Stichting Schuilplaats, die kan helpen bij het begeleiden van bovengenoemde doelgroep, vanuit een christelijke identiteit.
We hebben dit onderzoek uitgevoerd door middel van literatuurstudie, het afnemen van interviews bij hertrouwde echtparen en het afnemen van enquêtes onder de medewerkers van Stichting Schuilplaats.
Uit het onderzoek komt naar voren dat echtscheiding een groot verlies betekent voor de (ex-)echtgenoot en de kinderen. Onverwerkt verlies kan ballast betekenen in de nieuwe relatie. In samengestelde gezinnen worden loyaliteitsconflicten ervaren en conflicten rondom verwachtingen die men van elkaar heeft. Echtparen vinden openheid en een goede communicatie belangrijk. De geloofsbeleving speelt bij onze respondenten een belangrijke rol. Sommigen ervaren een gevoel van afwijzing door de kerk, samenhangend met verschillende visies die er zijn op hertrouwen na echtscheiding. Volgens de werknemers van Stichting Schuilplaats willen de echtparen groei en stabiliteit binnen hun partnerrelatie en hun gezin. Inzicht geven in de problematiek vinden hulpverleners belangrijk.
Enkele aanbevelingen die wij doen naar aanleiding van ons onderzoek zijn: hulpverlening specifieker aanbieden aan het gehele gezin; het noemen van deze specifieke doelgroep op de website van Stichting Schuilplaats, zodat hulp makkelijk gevonden kan worden; het toerusten van kerken door Stichting Schuilplaats om meer bewustwording over deze problematiek te bewerkstelligen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk