De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie zaait, zal oogsten : Figuurlijk taalgebruik in het basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie zaait, zal oogsten : Figuurlijk taalgebruik in het basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op mijn onderzoeksvraag: “Is het zinvol om figuurlijk taalgebruik te promoten in de midden- en bovenbouw van het huidige basisonderwijs?” antwoord ik volmondig: “Ja!”. Onder figuurlijk taalgebruik versta ik het geheel aan spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden en zegswijzen. Figuurlijk taalgebruik is van alle tijden. Het is afkomstig uit de Bijbel, de middeleeuwen, de Renaissance, de scheepvaart, de consumptiemaatschappij, maar ook vandaag de dag wordt er nieuw figuurlijk taalgebruik toegevoegd aan onze taal. Dit komt doordat onze taal leeft en continu wordt aangepast aan de gebeurtenissen in ons leven en onze samenleving. Het gebruik van figuurlijk taalgebruik is geïntegreerd in ons taalgebruik, daarom komen we het tegen in gesprekken die we met anderen voeren en in de media. Hoeveel en welk soort figuurlijk taalgebruik we gebruiken, is geheel afhankelijk van onszelf. Het heeft te maken met de streek en de rijkdom van het taalmilieu waarin we zijn opgegroeid, maar ook met onze vooropleiding, afkomst, status en het christelijk geloof. De herkomst van figuurlijk taalgebruik zegt veel over de cultuur waarin wij leven en waarin de mensen vroeger leefden. Wij moeten onze cultuur waarborgen. Daarom behoort het aanleren van figuurlijk taalgebruik niet alleen tot de vakken taal en begrijpend lezen, maar ook tot cultuureducatie. Op dit moment wordt er op de basisschool te weinig aandacht besteed aan het leren interpreteren en toepassen van figuurlijk taalgebruik, terwijl dit noodzakelijk is om miscommunicatie te voorkomen. Het is niet voor niets vastgelegd in kerndoel 12, waarop basisschoolkinderen in de Citotoets Begrijpend Lezen getoetst worden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Educatie
Datum2011-01-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk