De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

HBO Pastoraal werkers in de Christelijke Hulpverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

HBO Pastoraal werkers in de Christelijke Hulpverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp is gekozen omdat we nieuwsgierig zijn naar de plaats van pastoraat binnen de christelijke hulpverlening. Het project is uitgevoerd door een literatuurstudie en het houden van interviews bij diverse hulpverleningsinstellingen.
In de literatuurstudie wordt stilgestaan bij diverse vormen van pastoraat die worden gebruikt, zoals het kerugmatisch, therapeutisch of hermeneutisch pastoraat. Het pastoraat onderscheidt zich van andere vormen van begeleiding van cliënten of pastoranten door de context, de inhoud, perspectief en methode. In het pastoraat is altijd een verbinding met het geloof. De pastor weet zich afhankelijk van God.
De christelijke hulpverleningsinstellingen gaan uit van een christelijk mensbeeld. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Deze drie hebben invloed op elkaar. Als er problemen zijn met één van deze delen, heeft dat invloed op de overige delen. De mens wordt gezien als één geheel.
De interviews leveren een beeld op van de plaats van pastoraat binnen de instelling. Soms is er geen aparte plaats voor pastoraat, maar worden de vragen op het gebied van levensbeschouwing meegenomen door de hulpverlener. Vaak is de hulpverlener een christen en kan hij vanuit zijn christen-zijn deze vraag oppakken. Uit de interviews blijkt ook dat instanties voor pastorale vragen terugverwijzen naar de eigen kerk of gemeente. Er wordt verschillend omgegaan met de toerusting van de hulpverleners op pastoraal gebied.
De conclusies van dit onderzoek zijn dat het voor hulpverleningsinstellingen niet eenvoudig is om een pastoraal werker in dienst te hebben. De reden kan zijn dat de hulpvragers uit verschillende kerken komen en er ook verschillende pastoraal werkers nodig zijn, de financiën ontbreken, de hulpverlener is zelf in staat om pastoraal te begeleiden of men zoekt contact met de eigen gemeente.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Datum2011-09-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk