De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorganger ben je niet alleen ?! : Onderzoek naar begeleiding onder voorgangers binnen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorganger ben je niet alleen ?! : Onderzoek naar begeleiding onder voorgangers binnen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek “voorganger ben je niet alleen?!” richt zich op de vraag welke vormen van begeleiding voor de voorgangers binnen de Unie van Baptisten gemeenten het meest aangewezen zijn, om verdere groei van de voorganger te stimuleren en te realiseren. Uit het onderzoek blijkt dat de kerntaak leiding geven en organiseren het meest genoemd wordt als gebied waarin men wil groeien, waar men moeite mee heeft of waarin men vastloopt. Het gaat hierbij met name om de rol als voorganger. Veel genoemde onderwerpen zijn daarbij: Verwachtingspatronen vanuit de gemeente, grenzen stellen, vrijwilligers- en timemanagement, mensen enthousiasmeren, aansturen en delegeren. Er is onduidelijkheid over de rol die de voorganger inneemt ten opzichte van de gemeente. Er is spanning tussen “tegenover zijn” en “onderdeel van de gemeente zijn.” Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de respondenten geen begeleiding op deze gebieden ontvangen heeft. Tevens blijkt dat, indien wel begeleiding is ontvangen, deze met name in de beginjaren van het voorgangerschap wordt genoten. Mentoraat, met name van oudere voorgangers, of van ervaren ouderlingen in de gemeente zelf, blijkt een voorname rol te spelen in de eerste fase(n) van het voorgangerschap. Ook intervisie wordt goed gewaardeerd. Deze vormen hebben ook de voorkeur voor eventuele toekomstige begeleiding. Bovendien staat de overgrote meerderheid van de voorgangers positief tegenover begeleiding en ziet daarin ook een rol weggelegd voor de Unie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Datum2011-07-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk