De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorlichting aan ouders en leerkrachten ter preventie van overgewicht bij kinderen in Suriname

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorlichting aan ouders en leerkrachten ter preventie van overgewicht bij kinderen in Suriname

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als afstudeerproject is een voorlichtingsprogramma ontwikkeld voor het schoolgezondheidsprogramma van de Regionale Gezondhiedsdienst in Paramaribo in Suriname en zijn handvatten voor implementatie ervan meegegeven, ter preventie van overgewicht bij kinderen voor ouders en leerkrachten van kinderen op de basisscholen van het werkgebied van de RGD.

Hiervoor is eerst literatuurstudie gedaan naar drie belangrijke onderwerpen:
Allereerst is informatie beschreven over het onderwerp waar het gehele project om draait, namelijk overgewicht bij kinderen. Hierin worden cijfers van het aantal kinderen met overgewicht genoemd. Vervolgens wordt overgewicht gedefinieerd evenals overgewicht bij kinderen. De oorzaken en gevolgen worden besproken en ook hoe overgewicht aangepakt en voorkomen kan worden.
Aangezien dit project gaat over het ontwikkelen van een voorlichtingsprogramma, is het belangrijk om het onderwerp ‘voorlichting’ verder uit te werken. Hierin wordt het begrip ‘Gezondheidsvoorlichting’ (GVO) uitgewerkt, het ASE-model wordt besproken. Vervolgens wordt uitgelegd waarom voorlichting een belangrijk onderdeel van de verpleegkunde is. Verder wordt uitgebreid besproken hoe op de juiste manier voorlichting gegeven kan worden.
Het derde onderwerp is ‘implementeren van een vernieuwing’, aangezien aan de organisatie handvatten voor implementatie meegegeven zullen worden. In deze literatuurstudie wordt uitgewerkt wat onder implementatie wordt verstaan, welk implementatie model gebruikt kan worden en op welke wijze.

Er zijn zes deelvragen opgesteld:
1) Wat weten ouders over overgewicht, goede voeding, sport en beweging?
2) Welke voorlichting wordt nu aan ouders gegeven?
3) Hoe geef je in het algemeen goede voorlichting?
4) Hoe moet de inhoud van het voorlichtingsprogramma eruit komen te zien?
5) Aan welke (praktische) eisen moet een voorlichtingsprogramma binnen de RGD voldoen?
6) Hoe moet een voorlichtingsprogramma bij de RGD geïmplementeerd worden?
Aan de hand van de literatuurstudie en verder onderzoek door middel van interviews, observaties en gesprekken zijn deze deelvragen in het verslag uitgewerkt.

Uiteindelijk is zo een product gemaakt: het voorlichtingsprogramma. De inhoud van het voorlichtingsprogramma is beschreven en er zijn posters en sprekerskaartjes ontwikkeld ter ondersteuning van de voorlichting.
Dit gehele voorlichtingsprogramma is gepresenteerd aan de organisatie en de schoolnurses en er is hierover gediscussieerd. De uitkomsten hiervan zijn beschreven in het hoofdstuk conclusie en discussie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk