De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Missionaire Toerusting, onderzoek naar een eigentijdseen relevante manier van missionaire toerusting van bij IFES-Nederland aangesloten studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Missionaire Toerusting, onderzoek naar een eigentijdseen relevante manier van missionaire toerusting van bij IFES-Nederland aangesloten studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag wat een eigentijdse en relevante manier is om bij IFES-Nederland aangesloten studenten missionair toe te rusten. Om tot een antwoord te komen is op basis van een literatuurstudie een eerste aanzet gegeven tot de vorming van een missionaire theologie die als onderbouwing kan fungeren voor de integrale missionaire visie van IFES-Nederland. Vervolgens is onderzocht in hoeverre het beleid (zoals geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan) ook daadwerkelijk meehelpt aan de realisatie van de visie en in hoeverre het beleid correspondeert met de huidige praktijk van missionaire toerusting. Hier bleek een grote zwakte aanwezig te zijn: vrijwel alle aandacht gaat uit naar toerusting in ‘evangelisatie’ waardoor de studenten een eendimensionaal beeld krijgen van wat mission is en welke rol zij daar in kunnen vervullen. Om het bestaande aanbod te verbreden is gekeken welke vormen van missionaire toerusting reeds aanwezig zijn in de breedte van christelijk Nederland. Het bleek dat er geen bestaand materiaal is waarmee studenten een integraal beeld krijgen van mission. Wel zijn er cursussen die zichzelf op een heel ander vlak van mission richten. Denk hierbij aan de Micha Young cursus die jongeren laat nadenken over ‘Goed en recht doen’. Als laatste is een enquête gehouden onder alle bij IFES-Nederland aangesloten studenten om zo inzichtelijk te maken in hoeverre zij bekend zijn met het toerustingsmateriaal van IFES-Nederland en welke behoeften zij ervaren. Op basis van deze gegevens zijn vervolgens een drietal adviezen opgesteld om de missionaire toerusting te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk