De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen in crisis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Crisisopvang Protea van ’s Heeren Loo te Ede, biedt gedurende crisisopname begeleiding aan kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en diverse (gedrags)problematiek. De opname kan variëren van 6 tot 12 weken voor een crisisopname tot 24 tot 36 maanden bij uitgebreide observatie.


Op de crisisopvang verloopt de doorstroom van sommige cliënten moeizaam. Instellingen staan terughoudend tegenover de complexe problematiek van deze doelgroep. Dit maakt dat sommige cliënten langer dan nodig in de crisisopvang verblijven. Zolang cliënten op de crisisopvang verblijven, krijgen ze geen hulpverleningstraject aangeboden die aansluit bij hun problematiek. Er kan daarom gesteld worden dat cliënten die langer dan beoogd op de crisisopvang verblijven, te maken krijgen met een achterstand in hun ontwikkeling.

Onderzoek
Het doel van dit onderzoek is dat de organisatie ’s Heeren Loo inzicht krijgt in de oorzaken die van invloed zijn op de doorstroom van cliënten van de afdelingen Pharos, Pandora 1 en Pandora 2 van de crisisopvang en handvatten krijgt waarmee zij hierop invloed kunnen uitoefen. Voor het behalen van het onderzoeksdoel is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Hoe kan de doorstroming van cliënten van de afdelingen Pharos, Pandora 1 en Pandora 2 van de crisisopvang van ’s Heeren Loo verbeterd worden?’ Om antwoord te geven op deze hoofdvraag, zijn er enquêtes en interviews afgenomen met verschillende instanties die betrokken zijn bij de doorstroom van cliënten. Deze informatie is geanalyseerd, waarna er conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
AfdelingAcademie Sociale Studies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk