De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkdruk of druk werk?!

Een onderzoek op woning Rood naar factoren die invloed hebben op het ervaren van werkdruk en hoe daar mee omgegaan kan worden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkdruk of druk werk?!

Een onderzoek op woning Rood naar factoren die invloed hebben op het ervaren van werkdruk en hoe daar mee omgegaan kan worden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek staat het onderwerp werkdruk in de gehandicaptenzorg centraal. Er is sprake van werkdruk als er in een werksituatie te veel werk, een te grote emotionele belasting of een te grote mentale belasting is. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de sectormanager van Stichting Sprank. Dit is een organisatie die landelijk opereert en identiteitsgebonden zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek is uitgevoerd op woning Rood van de locatie Vlasakkerkamp. Woning Rood is een woonvoorziening voor mensen met een ernstig meervoudige beperking die zorgintensieve begeleiding nodig hebben. De sectormanager signaleert dat de begeleiders om meer uren vragen en aangeven dat ze werkdruk ervaren. Het is voor hem onbekend wat de oorzaken hiervan zijn en dat wil hij graag in beeld krijgen. In opdracht van de sectormanager is daarom aan de hand van drie deelvragen onderzocht ‘Welke factoren volgens de begeleiders van woning Rood van Stichting Sprank invloed hebben op de werkdruk die zij ervaren en hoe hier mee omgegaan kan worden’.

Het blijkt uit de literatuur dat werkdruk in de gehandicaptenzorg een veel voorkomend probleem is en dat het één van de belangrijkste risicofactoren voor zorgmedewerkers is. De oorzaken van werkdruk in de gehandicaptenzorg hebben voornamelijk te maken met het werk op zich, hoe medewerkers in het werk staan, communicatie en de uitvoering van de zorg. Het is afhankelijk van de medewerker in welke mate deze oorzaken ook daadwerkelijk werkdruk opleveren.

Uit de vragenlijst en interviews komt ook naar voren dat elke begeleider anders naar werkdruk kijkt en dat iedereen van andere factoren werkdruk ervaart. De meest genoemde factoren die volgens de begeleiders van woning Rood invloed hebben op de werkdruk die zij ervaren, zijn: administratieve taken, de groep, extra taken binnen en buiten de dienst, tijdsdruk, de balans tussen werk en privé en het missen van steun. Op de nieuwe vestiging willen ze de volgende dingen graag veranderen: de teamsamenwerking, de manier waarop ze verhuizen, betere faciliteiten, het rooster, het krijgen van steun en waardering, en meer uren.

Verschillende niveaus binnen een organisatie hebben een rol en verantwoordelijkheid in het omgaan met werkdruk. Vanuit deze rol en verantwoordelijkheid gaat het erom dat verschillende lagen elkaar vinden en open met elkaar communiceren. Naar aanleiding van dit onderzoek worden voor Stichting Sprank in de conclusie de factoren uitgewerkt die de begeleiders ervaren met betrekking tot werkdruk en hoe hier binnen de organisatie mee omgegaan kan worden. Daaruit volgen vier aanbevelingen waar alle lagen binnen Stichting Sprank mee aan de slag kunnen om het thema werkdruk aan te pakken.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
AfstudeerorganisatieStichting Sprank
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk