De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De boodschap Natura 2000

Onderzoek naar kernboodschappen van Natura 2000

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De boodschap Natura 2000

Onderzoek naar kernboodschappen van Natura 2000

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van het Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000 is onderzoek gedaan naar boodschappen over Natura 2000. Aanleiding hiervoor was de behoefte aan een beter beeld van de communicatie over dit beleidsthema door verantwoordelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Doel van dit onderzoek was te inventariseren welke kernboodschappen er worden gecommuniceerd en in hoeverre het thema biodiversiteit hierin aan de orde komt.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de kernboodschappen van de overheden die deelnamen aan het onderzoek over het algemeen in lijn zijn met de kernzin Natura 2000: natuur beleven, gebruiken en beschermen. De betrokken maatschappelijke partijen, en dan met name de ondernemersorganisaties, benadrukken in hun kernboodschap vooral het belang van een goede afweging tussen ecologische doelstellingen en economische gevolgen voor gebruikersactiviteiten in Natura 2000-gebieden. Ook is het scheppen van duidelijkheid over besluitvorming en regelgeving regelmatig een terugkerend onderdeel van de lobby richting de overheid.

De houding ten opzichte van het hoofddoel van Natura 2000, behoud van biodiversiteit, is meestal positief. Vaak verschilt het echter per doelgroep in hoeverre beide begrippen aan elkaar verbonden worden. Biodiversiteit wordt dan anders verwoord, helemaal niet genoemd, of alleen als er uitgelegd wordt waarvoor het overheidsprogramma bedoeld is. Communiceert men over Natura 2000, dan ligt op dit moment in de meeste boodschappen de focus op natuur of natuurgebieden, op beheerplannen of op de wet- en regelgeving eromheen.

Aan het onderzoek deden vertegenwoordigers mee uit de sectoren overheid, natuur- en landschap, sport en recreatie, landbouw en ondernemersverenigingen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie Journalistiek & Communicatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk