De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van naïviteit tot waakzaamheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van naïviteit tot waakzaamheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek zullen we ingegaan op de vraag hoe wij als SPH’ers kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van preventieactiviteiten rondom loverboyproblematiek. Er zijn vanuit dit onderzoek specifieke preventiemiddelen ontwikkeld voor Stichting Religieuze Tegen Vrouwen (SRTV). Deze middelen zijn gericht op de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar binnen het VMBO onderwijs. De laatste jaren is de loverboy- en lovergirlproblematiek een terugkerend fenomeen. Opmerkelijk is dat ieder meisje of iedere jongen slachtoffer kan worden van deze zeer uitgesproken problematiek. Slachtoffers van deze technieken ervaren uiteindelijk belemmeringen op veel gebieden in het leven.

Het is zeer moeilijk om vanuit die positie weer een eigen positie in de maatschappij te creëren. Dit wordt bemoeilijkt door de grote rol die angst, isolatie en afhankelijkheid innemen. Het is daarom zeer belangrijk dat er goede preventieactiviteiten aanwezig zijn die aandacht besteden aan deze problematiek. Middelen die deze activiteiten vorm geven zijn ontwikkeld. Dat biedt de werknemers van de SRTV handvatten om deze preventie en signalering, op een methodische en theoretisch verantwoorde manier, aan te bieden en vorm te geven.

Voor dit onderzoek zijn enquêtes afgenomen bij VMBO studenten met verschillende leerniveaus. Te denken valt aan praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het reguliere VMBO. Hieruit blijkt dat er gemiddeld een groot aantal scholieren niet volledig op de hoogte is van de problematiek. Daarnaast vindt men het moeilijk of is (nog) niet in staat een persoonlijk standpunt in te nemen aangaande de problematiek. Wel geven de scholieren aan het belang in te zien van goede informatie verstrekking over het loverboyproblematiek. Over de manier waarop zijn zeer uiteenlopende gedachten. Uit het empirisch onderzoek blijkt tevens dat de stap tot het vragen van hulp omtrent seksueel gerelateerde misstanden groot is. Daar tegenover staat over het algemeen een duidelijke mening over persoonlijke grenzen op het gebied van seksualiteit.

De SRTV beschikt over algemeen preventiemateriaal dat gericht is op het onderwerp loverboyproblematiek. Tevens hebben zij een opzet voor presentaties betreffende dit onderwerp. Deze bestaande middelen zijn bekeken en aangevuld met muzisch agogisch verantwoorde middelen speciaal ontwikkeld voor de SRTV. Naast dat de middelen muzisch agogisch verantwoord zijn, is de inhoud van de middelen ontstaan vanuit het theoretisch- en empirisch onderzoek.

In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan waardoor wij als SPH’ers bijdragen aan de vormgeving van de preventieactiviteiten, vanuit de muzisch agogische methodiek, voor de doelgroep 13 tot 18 jarige binnen het VMBO leerniveau. We hebben in totaal 200 leerlingen geënquêteerd. Door de brede spreiding van het empirisch onderzoek binnen verschillende provincies in Nederland kunnen wij spreken over gemiddelde van Nederlandse VMBO studenten. Door de grote hoeveelheid aanbevelingen bieden wij de SRTV een duidelijk inzicht in de hedendaagse beleving van loverboyproblematiek in combinatie met passend preventiemateriaal.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie Sociale Studies
Datum2010-08-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk