De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Internetgebruik door jongeren : Ouderbegeleiding door gezinscoaches van 10 voor Toekomst bij het internetgebruik van jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Internetgebruik door jongeren : Ouderbegeleiding door gezinscoaches van 10 voor Toekomst bij het internetgebruik van jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksproduct wordt in kaart gebracht wat gezinscoaches, werkzaam bij afd. 10 voor Toekomst van Stichting Leger des Heils, nodig hebben om begeleiding te geven aan ouders van jongeren tot 18 jaar bij internetgebruik.
Dit is onderzocht door middel van een veldonderzoek onder gezinscoaches en andere organisaties die ambulante begeleiding bieden. Het doel is om jongeren die opgroeien in multiprobleemgezinnen, en daardoor extra kwetsbaar zijn, beter te kunnen begeleiden.
Het eerste hoofdstuk beschrijft het ontstaan en de visie van 10 voor Toekomst. In hoofdstuk twee staat beschreven in welke gezinnen gezinscoaches van 10 voor Toekomst werkzaam zijn. Vanaf hoofdstuk 3 wordt het internetgebruik door jongeren beschreven en de voordelen en risico’s die eraan verbonden zijn. In hoofdstuk zes wordt een beschrijving gegeven over de invloed van sturing door ouders op het internetgebruik van jongeren.
Hoofdstuk zeven vermeldt de uitkomsten van het onderzoek en in hoofdstuk acht staan de conclusies en aanbevelingen.
De belangrijkste conclusies zijn dat bij de meerderheid van de gezinscoaches het onderwerp internetgebruik niet vanaf de intake onder de aandacht is, terwijl vrijwel alle gezinscoaches vragen krijgen over dit onderwerp of zelf problemen signaleren. De meeste vragen en problemen liggen op het gebied van begrenzing en veiligheid.
De belangrijkste aanbevelingen zijn: Opname van het onderwerp in het intake-/startformulier en deskundigheidsbevordering voor gezinscoaches.
We hopen dat dit onderzoek maakt dat het internetgebruik van jongeren meer onder de aandacht van hulpverleningsorganisaties zal komen en jongeren in kwetsbare gezinnen minder risico zullen lopen bij hun internetgebruik.
Max. 250 woorden

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Datum2011-07-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk