De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De agapèmaaltijd in de christelijke gemeente : Een onderzoek naar haar toepassingsmogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De agapèmaaltijd in de christelijke gemeente : Een onderzoek naar haar toepassingsmogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De agapèmaaltijden worden in verband gebracht met het sterke gemeenschapsbesef in de vroegchristelijke gemeenten. De centrale vraagstelling voor dit onderzoek vloeit voort uit mijn hypothese dat deze werking nog steeds mogelijk is:
Hoe kunnen gezamenlijke maaltijden bijdragen aan de gemeenschapsvorming in de Hervormde gemeente te Veenendaal?
Met gezamenlijke maaltijden bedoel ik maaltijden in de christelijke gemeente, echter niet in privéverband. Onder gemeenschap versta ik het functioneren van de leden in het Lichaam
op de plaats waar God hen heeft gesteld.
Uit de literatuur blijkt het volgende. De oorsprong van de agapèmaaltijd ligt in het Joodse volks- en familieleven. De maaltijden hebben daar lichamelijke, godsdienstige, historische en sociale betekenis. Bij Jezus Christus behoudt de maaltijd haar veelzijdige functie maar is er een concentratie op het nabije Koninkrijk en op Zijn persoon. In het nieuwtestamentische gemeenteleven is de agapèmaaltijd een belangrijke activiteit om de samenkomsten en de individuele contacten tot hun recht te laten komen. Die positie is m.i. fundamenteel voor de centrale vraagstelling. In de kerkgeschiedenis verdwijnt de agapèmaaltijd helaas naar de achtergrond.
De interviews gaan in op de achtergronden en werkwijzen van verschillende maaltijdprojecten.
Het onderzoek heeft geleid tot een aantal essentiële conclusies en aanbevelingen. Zij vormen een basis voor verdere beleidspaling

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
AfdelingAcademie Theologie
Datum2011-09-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk